Akuthjälp

112 - Lätt att slå. Vid direkt, överhängande fara för ditt eget eller andra människors liv och hälsa ringer du alltid nödnumret 112.

Är du i en nödsituation? Behöver du omedelbar hjälp?

Att ringa 112:

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från en fast eller en mobil telefon var du än befinner dig i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som just du behöver.

När ditt samtal är besvarat, kommer SOS operatören att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?

 • Var har det hänt?

Var så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför?

Brinner det? Är någon i fara? Är någon i behov av polisskydd? Vid en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade är det och på vilket sätt är de skadade?

Beskriv så tydligt som möjligt platsen dit hjälp ska sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

Hjälp skickas omedelbart när du svarat på de frågorna ovan, därefter kommer operatören att fortsätta med sin intervju. Du behöver aldrig vara orolig för att hjälpen fördröjs av samtalet.

SOS-operatören kan behöva mer information under tiden, så stanna kvar i telefonen och där du är under tiden.

112 är det officiella nödnumret i Sverige för att få hjälp med alla hjälpresurser samt polisen. SOS-centralerna är öppna dygnet runt alla dagar och samordnar de akuta hjälpresurserna.

Du ska endast ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till människor inblandade i olyckor eller nödsituationer.

Första hjälpen

Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Några råd

 • Behåll lugnet.
 • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen.
 • Fördela arbetsuppgifterna.
 • Ge första hjälpen.
 • Varna andra som kan utsättas för fara.

Kontrollera

 • Medvetande - andas personen själv?
 • Lägg i framstupa sidoläge - Stanna hos personen!
 • Andning - Om andningen upphört, starta HLR (Hjärt - Lungräddning).
 • Puls - Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår.

Flera råd i akuta lägen finner du här: http://www.1177.se/Skane/

ICE - In Case of Emergency

Om du hittas akut sjuk eller skadad, kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydelse.

ICE står för In Case of Emergency, vilket kan översättas med "i nödfall". Tanken är att du lägger in ICE som ett namn i mobilens telefonbok, med numret till någon nära anhörig som kan nås om du själv råkar ut för något och inte är kontaktbar. På så vi kan räddningspersonal snabbt nå närmast anhörig och få viktig information om du lider av någon sjukdom, eller tar någon speciell medicin.

Använd utlandsprefixet, +46, så att det fungerar även om du är utomlands. 

Det är självklart viktigt att du informerar den person som du lagt in som kontaktperson.

Publicerad 2020-12-16, Uppdaterad 2022-05-02