Frivilliga resursgrupper

Frivilliga som hjälper till vid katastrofer eller andra svåra händelser.

Frivilliga Resursgrupper i aktion

Ystads kommun har skrivit avtal med frivilliga som kan användas som komplement till kommunens egna resurser. Den personalen är organiserad i s.k. frivilliga resursgrupper.

Dessa resurser larmas av krisledningsstaben. 

Arbetsuppgifter:

  • Vara servicepersonal vid trygghetspunkter.
  • Kunna upprätta en mobil trygghetspunkt vid behov.
  • Ordna ledsagning och inkvartering.
  • Ordna tillsyn, transporter och värmestugor.
  • Samverka med övriga frivilligorganisationer.
  • Kunna informera om aktuellt läge.
  • Ingå i olika enheter för transport, kommunikation, förplägnad och ledning.

Mobil trygghetspunkt

Mobil trygghetspunkte

Personalen utbildas och organiseras av Försvarsutbildarna i Ystad samt Ystad-Skurups civilförsvarsförening. Behov, kompetens och antal styrs av Ystads kommun. Det finns för närvarande ca 150 personer.

Du som är intresserade av att delta i en frivillig resursgrupp, kontakta Försvarsutbildarna eller Civilförsvarsföreningen. DU behövs!

Det är viktigt för kommunen att så många som möjligt engagerar sig.

Kontaktpersoner finner du under Kontakt till vänster på sidan.

Ystads kommun har också kontakt med flera andra frivilligorganisationer, bl.a. Röda korset, Lottorna, Bilkårister, Frivilliga flygkåren samt Frivilliga Radio organisationen.

Samtliga organisationer finns i en speciell organisation som är anpassad för behoven inom Ystad-Österlenområdet.

Publicerad 2022-09-22, Uppdaterad 2023-04-04