Hållbarhet och folkhälsa

Vad är folkhälsa?

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Detta innebär att folkhälsoarbete är mycket mer än enstaka hälsoprojekt och kräver genomtänkt samverkan över alla tänkbara gränser.

Alla medborgare i Ystads kommun ska ha möjlighet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Detta betyder att hälsosamma val ska stödjas i alla miljöer – i hemmet, skolan, arbetet och på fritiden. Miljön ska vara sund och fri från hälsorisker både inomhus och utomhus.

Många olika faktorer påverkar hur vi mår. Såväl som din ålder kan bestämma din hälsa kan också din livsstil påverka. Dina sociala relationer spelar även de stor roll och de livsvillkor du omges av, såsom möjligheter till arbete och utbildning, omgivande trafik och den hälso- och sjukvård du erbjuds. Miljön och de mer övergripande samhällsekonomiska strategier som finns där du befinner dig har även de stor betydelse.

Bild på hälsans bestämningsfaktorer

Publicerad 2013-02-06, Uppdaterad 2014-03-10