Social gemenskap

Människors hälsa formas i ett samspel mellan individuella villkor och den omgivande sociala miljön.

Social gemenskap kan minska oro och underlättar beslutsfattande. Det kan även ge en känsla av sammanhang och stöd åt deltagarnas självkänsla och identitet.

Socialt deltagande har visats ha en indirekt påverkan på hälsan genom dess betydelse för vår livsstil och våra levnadsvanor. Flera studier har visat att personer med starka band till familj eller omgivning lever längre och har bättre hälsa än personer som är socialt isolerade. De har dessutom en ökad kapacitet att återhämta sig från sjukdom.

Vilka aktiviteter man väljer att delta i kan variera beroende på hur gammal man är, vilken utbildning man har och vad man jobbar med. Generellt sett söker man sig till gemenskaper där man kan känna sig trygg och känna samhörighet.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-03-16