Miljön i skola och förskola

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.


Förskolan och skolan är miljöer där alla våra barn kommer att vistas och är därför extra viktiga att titta närmre på ur ett hälsoperspektiv.

Miljön i förskolan

Tre faktorer i förskolemiljön har visat sig vara viktiga för barns psykiska mående; barncentrerad pedagogik, program för träning av sociala och känslomässiga färdigheter samt att personalen har förskoleutbildning. I Sverige är pedagogiken vanligen barncentrerad men det ser lite olika ut med program för social och känslomässig träning.

Miljön i skolan

God skolmiljö karaktäriseras av tydliga instruktioner, lärare som ger återkoppling och har höga förväntningar samt ett allmänt positivt klimat. En sådan skolmiljö främjar både goda skolprestationer och minskar risken för ohälsa. Positivt samspel, tydliga ramar mellan lärare och elev och elever emellan är grunden för ett bra klimat i skolan.

 

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-05-04