Konsumentvägledning

Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Behöver du tester eller annan information före köp? Behöver du hjälp för att reklamera en vara eller tjänst?

Medborgare i Ystads kommun erbjuds konsumentrådgivning genom ett Händersamarbete med våra grannkommuner.

Rådgivningen finns i Simrishamns kommun, som erbjuder konsumentrådgivning till medborgarna i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

Rådgivning sker per telefon och det finns möjlighet att göra personligt besök i Simrishamn, dock måste personligt besök bokas i förväg.

Läs mer på simrishamn.se

Publicerad 2022-02-18, Uppdaterad 2023-12-20