8B7B1082.jpg

Markupplåtelse och torghandel

Torghandel finns på Stortorget och Österportstorg och är ett uppskattat inslag i vår miljö.

Torghandel

Torghandeln bedrivs hela året, måndag till lördag mellan klockan 08.30 och 19.00. På onsdagar från den 8 maj till den 25 september och på lördagar hela året är det loppmarknad på Österportstorg. Mer information om loppmarknadsförsäljningen hittar du i rutan till höger.

Är du intresserad av fast torgplats, anmäler du ditt intresse på ansökningsblankett och skickar till Samhällsbyggnad. Reglerna för fast torgplats finns på ansökningsblanketten. En köavgift på 1000 kronor tas ut vid anmälningstillfället och återbetalas, när den köande tilldelats plats.

Månadsplatserna hyrs ut i mån av tillgång d v s om inte alla torgplatser har hyrts ut på helår. Ansökan skickas till Samhällsbyggnad. Reglerna för månadsplats finns på ansökningsblanketten.

Behöver du endast en torgplats för dagen, inställer du dig på torget klockan 08:30. Personal finns då tillgänglig och anvisar plats. Avgiften betalas i parkeringsautomaten vid Mariakyrkans södra sida.

Vad som krävs för att hyra torgplats, kan du läsa om i torghandelsstadgan.

Särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel gäller från och med den 1 januari 2012. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida i rutan till höger.

Markupplåtelse

Om du vill söka tillstånd för att tillfälligt använda gatu- eller parkmark för något speciellt ändamål, ska du söka tillstånd hos Polismyndigheten i Skåne.

Polisen inhämtar kommunens yttrande och lämnar därefter beslut.

Publicerad 2013-10-03, Uppdaterad 2019-03-29