Parkeringstillstånd

Det finns speciella tillstånd att söka för nyttoparkering och tillstånd för rörelsehindrad.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd finns för att underlätta för dig som behöver ditt fordon som arbetsplats, för budsändning, viss inspektionsverksamhet, särskilda sociala servicefunktioner med mera.

Nyttoparkeringstillståndet innebär att du under högst två timmar kan parkera dit fordon på gatan eller plats med parkeringsförbud. Du har även tillstånd att parkera gratis under högst två timmar på kommunens avgifts belagda parkeringsplatser.

Ett nyttoparkeringstillstånd kostar mellan 3200 – 4800 kronor exklusive moms.

Under rutan till höger hittar du ansökningsformulär och information om vilka regler som gäller för nyttoparkeringstillstånd.

Ansökan skall lämnas in skriftligen och handläggningstiden är cirka 3 veckor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Under rutan till höger hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Publicerad 2013-04-10, Uppdaterad 2019-01-15

Kontakt

Teknisk avdelning
Ann-Christine Cronsioe
Administratör
0411-57 71 88

Information nyttoparkeringstillstånd

Information parkeringstillstånd för rörelsehindrade