Öppna Data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads kommun ska främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Har du önskemål om att använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss.

Ystads kommun har många skäl för att publicera öppna data, bland annat vill vi

  • Öka insynen i hur kommunen fungerar
  • Ge medborgarna en möjlighet till ökat inflytande 
  • Om öppna data kan nyttjas i utvecklingen av till exempel mobilapplikationer, så kan medborgarna ges ytterligare möjligheter att interagera med kommunen och våra data 
  • All vår data har finansierats av skattebetalarna, därför bör den göras tillgänglig för dem
  • Ökad insyn, ökat inflytande och större användning av data kan leda till effektiviseringar av kommunens verksamhet 

 

 
Publicerad 2023-03-18, Uppdaterad 2024-07-09

PSI-lagen

Vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där privatpersoner eller företag kan identifieras direkt eller indirekt.

Läs hela PSI-lagen här i Svensk författningssamling

Kontakta oss


E-post: kommunen@ystad.se