Ystad-banner-jobb-ring-1000px.jpg

Förmåner

Dina förmåner som anställd: Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder Ystads kommun olika förmåner för anställda.

Friskvård

Ystads kommun erbjuder sina medarbetare två alternativ av friskvård. Oavsett vilket alternativ som används sker träningen på fritiden.

Det ordinarie alternativet är att du som medarbetare får träna vid två tillfällen per veckan hos någon av de upphandlade aktörerna och dessa träningstillfällen kostar dig som medarbetare ingenting.

Kompletterande friskvårdserbjudande

Som ett alternativ för medarbetare och boende i kommuner som inte är Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn erbjuder Ystads kommun ett friskvårdserbjudande om 50 %, dock max 2000 kr mot uppvisande av kvitto.

Aktiviteten ska motsvara det som erbjuds inom nuvarande avtal, dvs "Motion kan bestå av gymnastikpass, spinning, simning, styrketräning eller annat som Ystads kommun bedömer likvärdigt. Syftet med friskvården är att utöka eller behålla kondition och styrka".

Fritidsstudier

Ystads kommun uppmanar alla medarbetare att vidareutveckla sin kompetens. Därför finns möjlighet till ledighet och ersättning för fritidsstudier som syftar till att underlätta medarbetarnas vidareutveckling. Nedan finns länkar för mer ingående information samt blankett med anvisningar. Fritidsstudier är sådana studier som medarbetaren självständigt bedriver utanför sitt arbete.

Försäkringar​

Som m​edarbetare i Ystads kommun är du försäkrad, genom din anställning. I försäkringarna ingår även ett visst efterskydd, efter att anställningen upphört. Utöver försäkringarna finns även några regler i våra kollektivavtal som avser ersättning av förstörda kläder m.m.

Utförlig information finns att hämta på:

    AFA Försäkrings webbplats (AGS-KL och TFA-KL)
    KPA pension webbplats (TGL-KL)
   


Publicerad 2017-01-09, Uppdaterad 2020-01-07