Registerutdrag

Har Du sökt sommarjobb på en skola eller inom barnomsorgen?

Det finns en lag som heter ”Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg”.

I den lagen står det att alla, som arbetar eller praktiserar i verksamhet som har anknytning till barn, måste lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ska arbetsgivaren ha innan man får börja arbeta.

Så Du som har sommarjobb inom ovanstående verksamheter ska alltså lämna ett sådant utdrag.

För att få ett utdrag ur belastningsregistret måste Du fylla i och skicka in en speciell blankett till Polisen. Efter cirka två veckor får Du Ditt utdrag hemskickat och det ska lämnas oöppnat till arbetsplatsen din första arbetsdag.

Blanketten finns på Polisens webbsida: www.polisen.se


Publicerad 2020-03-28, Uppdaterad 2021-03-22