Samverkan och utveckling

Samverkan

I Ystads kommun har vi ett samverkansavtal med samtliga fackliga organisationer som reglerar att det ska finnas arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupper i samtliga verksamheter. Som anställd i Ystads kommun är ditt inflytande basen för all samverkan och syftet med samverkan är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. 

Ledarskap hos oss

Som ny chef hos oss utbildas du i Utvecklande ledarskap (UL), som bygger på ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. Här får du lära dig mer om allt från personligt ledarskap till grupputveckling, och träffa deltagare från andra verksamheter i kommunen att utbyta erfarenheter med.

Ledarskapsutbildning

Alla chefer och ledare i kommunen erbjuds ledarskapsutbildningen Utvecklande ledarskap (UL), som bygger på ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. Utbildningen f​okuserar på att skapa engagemang och delaktighet genom att fokusera på inspiration och motivation hellre än piska och morot.

Målet är ökad effektivitet men även att skapa en lärande organisation med större kontaktytor och vi-känsla.

Målsättningen är även att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen nedan och med den självinsikt som kommer ur tolkningen av UL.

Läs mer om Utvecklande ledarskap på Försvarshögskolans hemsida.

Heltid är norm

Möjligheten att arbeta heltid är en viktig fråga för oss. Sedan den 1 januari 2020 ska alla tillsvidareanställningar utannonseras som heltid. Parallellt pågår implementering av heltid som norm inom Kommunals avtalsområde, som traditionellt bestått av en stor del deltidsanställningar.

Vår värdegrund

Vår värdegrund vilar på övertygelsen om alla människors lika värde och att vi är Bättre tillsammans!

Vi tror på att tillsammans åstadkommer vi mer. Tillsammans skapar vi delaktighet, arbetsglädje och utveckling.

Vårt gemensamma mål är att alla som bor och vistas i Ystads kommun ska få bästa möjliga service och kvalitet.

Värdegrunden beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag. Genom att i alla situationer uppträda enligt vår värdegrund uppnår vi delaktighet, högre kvalitet och effektivitet.

Vår värdegrund bygger på tillit, mod, delaktighet och professionalitet. 

 

Tillit

Värdegrundsbild mod

Värdegrundsbild delaktighet

Värdegrundsbild professionalitet

Publicerad 2022-06-30, Uppdaterad 2023-11-09