Apparna från Ystad

I Ystads kommun tycker vi att appar framtagna för smartphones är ett bra medel för att nå ut med både service och information till medborgarna.

UK flagThe Ystad apps: Ystad City Council has developed apps for smartphones since 2010. Our aim is to give visitors to Ystad a better stay with apps that guides, explains and helps you to discover.

Feel free to download and use our apps!

Apparna från Ystads kommun:

Appen Ystads kommun

Ystadsappen
Nyhetsflöde från Ystads kommun. Se skolmaten. Felanmälan. Innehåller en funktion för pushnotiser som kan skickas ut till användare t ex vid extraordinära händelser, t ex inställda skolskjutsar vintertid.

Finns för Apple iOS och Android

Felanmälan

Felanmälan
Anmäl ett fel, ladda upp en bild om det behövs och skicka iväg snabbt och enkelt.

Finns för Apple iOS och Android

Under ytan

Under ytan
Appen som lär dig om vraken utanför Ystads kust.

Finns för Apple iOS

Skolmaten

Skolmaten
Ta reda på veckans meny på alla Ystads kommuns skolor. En tjänst från www.skolmaten.se

Finns för Apple iOS, Android

Övrigt:

 

Parkster
Parksters app för betalning av P-avgifter i Ystads kommun.

Finns för Apple iOS och Android

EasyPark
Betalning av P-avgifter i Ystads kommun. Från www.smspark.se

Finns för Apple iOS och Android

Publicerad 2021-01-20, Uppdaterad 2023-09-28

Fakta om apparna från Ystad

Så här ser appen YstadÖsterlen utFrån 2010 och framåt började Ystads kommun ta fram appar med flera olika teman. En del av apparna är utvecklade i kommunens regi, medan andra har tillkommit genom samarbete med andra intressenter.

Sedan dess har det kommit och gått en hel del appar. En del appar som tjänat sitt syfte men efter en tid blivit överflödiga har vi hunnit ta bort.