Om www.ystad.se

Kommunstyrelsen för Ystads kommun har gett i uppdrag åt den centrala förvaltningen Ledning och Utveckling, LoU, att ansvara för Ystads kommuns officiella webbplats. Webbplatsen är en gemensam ingång till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.

Utvecklingen av sidorna och det kontinuerliga arbetet med att hålla informationen aktuell sker i samverkan med de olika förvaltningarna inom Ystads kommun. I de fall där vi bedömer att informationen är viktig att ha med, länkar vi till sidor producerade utanför Ystads kommun.

De bilder som presenteras på ystad.se är copyrightskyddade och får inte kopieras utan tillstånd. För mer information, kontakta Kommunikationsenheten.

Om texten på ystad.se skiljer sig från den tryckta texten i beslut, taxor eller andra dokument gäller den tryckta texten.

Webbplatsen är en del av Ystads kommuns IT-strategi. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och förbättra informationen på www.ystad.se. Om du har synpunkter på innehållet eller utformningen, skicka gärna ett meddelande till redaktionen. 

 

Webbansvarig: Gabriel Borgius
Epost: gabriel.borgius(a)ystad.se

 

Publicerad 2020-12-27, Uppdaterad 2023-01-03