dp_Viga.jpg

Köpingebro 19:9, del av

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för bostads- och centrumändamål, särskilt boende och vård, samt att reglera omfattning och utformning av kommande bebyggelse. Med stöd av planen ska det vara möjligt att bygga till Vigavägens vård- och omsorgsboende.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2023-02-01, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad