EROSION - Konst och vetenskap i gemensam klimatutställning

Den 5 januari öppnar en stor utomhusutställning om erosion och stigande havsnivåer i Ystad. Fotografiska verk av Kristoffer Granath i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI, kommunicerar allvaret i situationen och arbetet som görs för att möta klimatförändringarna.

Erosion – en fotoutställning om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner.  Hur ser det ut? Vem gör vad? Och varför? Fotograf Kristoffer Granath bjuder på en resa genom Skånes kustlandskap. Här möter vi människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den.  Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor – klimatförändringar.Person står och ser ut över havet

Ystads kommun, känt för sina långa vita sandstränder, har länge brottats med allvarlig erosion. Med fyra mil kust krävs det dock att kusten förvaltas på ett integrerat och proaktivt sätt så att alla intressen tas tillvara. Ystads kommun har arbetat aktivt med erosionsproblematiken sedan mitten av 1980-talet.

Platsen för utställningen, Ystads hamn, står inför en omfattande förändring med pågående projektering av Hamnstaden. Hur planerar Ystads kommun för områdets framtid och vilka utmaningar står utbyggnaden inför? I utställningen presenteras en del av framtidsvisionerna för Hamnstaden. 

Utställningen är ett samarbete mellan Ystads kommun, SMHI, Erosionsskadecentrum och fotografen Kristoffer Granath. Här erbjuds en kulturupplevelse som passar bra att ta del av, i tider när människor behöver hålla fysisk distans. Projektet handlar om att öka medvetenheten om effekter av klimatförändringarna och nödvändigheten av att hantera dem. Genom personliga historier förmedlas hur vi människor påverkas och hur vi idag arbetar för att minska effekterna.

”Klimatförändringarna berör oss alla, nu och i framtiden. Med hjälp av kulturen kan vi belysa frågan på ett nytt sätt och öka kunskapen hos allmänheten, och det känns väldigt spännande”, säger Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Hav och moln i svartvitt fotografiKristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

”Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare. Tillsammans”, säger Kristoffer Granath.

Utställningen pågår 5 januari – 9 mars 2021 och äger rum utomhus vid gång- och cykelvägen vid färjeterminalen samt på sockersilon i hamnområdet i Ystad. Fri entré dygnet runt.

Publicerad 2020-12-15, Uppdaterad 2021-06-21

Info

Utställningen pågår 5 januari – 9 mars 2021 och äger rum utomhus vid gång- och cykelvägen vid färjeterminalen samt på sockersilon i hamnområdet i Ystad. Fri entré dygnet runt.

Länkar:

Kristoffer Granath

SMHI