Kompetensutveckling

Film i Skånes frilansande film-/mediepedagoger arbetar också med kompetensutveckling för lärare och annan pedagogisk personal.

Kurser kan hållas i Ystad Studios Visitor Center eller på valfri plats. Exempel på kursinnehåll kan vara: Eget filmskapande, digitala spel, filmvisning med förslag på hur man kan skapa samtal kring film, filmanalys, inspelningsteknik och redigering med mera. Era behov styr. Filmpedagognätverket hittar du på Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se
Det tillkommer en avgift på 1000:- per grupp och tillfälle utöver filmpedagogernas arvode.

pax ysvxFoto: Carolina Falk

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2022-05-02