Skolprogram

Film i Skåne har utvecklat färdiga halvdagsprogram speciellt för Ystad Studios Visitor Center, som lämpar sig för alla grupper som vill fördjupa sig i filmproduktion. Här finns scenografi och rekvisita i en autentisk inspelningsmiljö, samt professionella film-/mediepedagoger.

För skolor börjar arbetet i klassrummet. Där gör man gruppindelning, fördelar de olika rollerna som ingår i ett filmteam och skriver manus tillsammans.
För fler pedagogiska program se Film i Skånes hemsida www.filmiskane.se.

rymdstudion ysvc

Foto: Carolina Falk

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2022-04-19

Kontaktuppgifter

Film i Skåne
Carolina Falk
Konsulent Barn och Unga

mbl: 0707 479697
epost: carolina@filmiskane.se