Kulturnät

Kulturnäten är våra referensgrupper med uppgift att vara delaktiga i urvalet av program till kulturgarantin och skapande skola, hjälpa till att sprida informationen till kollegor och elever, följa med på utbudsdagar, utvärdera mm. Representanterna i dessa grupper är oerhört viktiga för kulturgarantiernas genomförande, struktur och innehåll så att det blir meningsfullt för elever och lärare. Det finns tre kulturnätsgrupper:

Kultur i Förskolan

Kultur i Skolan

Kultur på Gymnasiet

Är du intresserad av att vara med hör av dig till: sara.soderberg@ystad.se

All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk. Den goda konsten lär oss något, ger oss något, visar upp något för oss, lär oss se någonting.

(Lennart Hellsing)

Läs mer om kulturgarantin här.

Intressanta artiklar

Om estetiska lärprocesser: https://pedagog.malmo.se/2017/03/14/vad-ar-en-estetisk-larprocess/

Om bedömning i estetiska lärprocesser:https://pedagog.malmo.se/2018/11/09/varfor-en-kurs-om-bedomning-och-estetiska-larprocesser/ 

Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten har plats för känslor och stämningar, det personliga och subjektiva, för konflikter och dilemman. Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar i stället för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar.

(Jan Thavenius, 2004)

 

 

Publicerad 2017-08-29, Uppdaterad 2021-01-07

Före och efter

Att öppna nya världar - en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola. Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf eller beställa som tryckt exemplar.

 

Prata Scenkonst - en enkel metod för klassrummet. Om konst, strukturerade samtal och LGR11. Av Anna Berg för regionteater Väst. Klicka på bilden för att komma till pdf:

Från Skolverket:

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – upplevelser, känslor och stämningar

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – språk, lärande och identitet

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden

Känna efter och tänka vidare med mittIRIS -  en digital guide som kan användas av både lärare och elever.


Du har sett en föreställning. Säkert tycker och tänker du redan något om den. Här får du fundera mer över varför du tycker och tänker så. Din tolkning är svaret på vad föreställningen handlar om – och din tolkning är alltid rätt! IRIS hjälper dig att fånga föreställningen, minnas detaljer och formulera din upplevelse. Klicka här för att komma direkt till IRIS!

Clowner utan gränser - material för skolan, klicka på bilden: