Elin Alvemark


Elin Alvemark (1980)

One Female Artist Self Portrait

(tracks of the beauty and shame), 2021

Textil-print och mässing

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2021

alvemark1

 

Selfies, skärmdumpar från Tinder, stillbilder från Ronja Rövardotter och ett utdrag ur en text av Gertrude Stein fyller några av sidorna i Elin Alvemarks omfattande One Female Artist Self Portrait (tracks of the beauty and shame). Alvemark menar att hon med verket vill undersöka ”samhället, männen (plural), institutionerna, gudarna, helvetena, konsterna, politiken”. Med avstamp i de begräsningar som kvinnliga konstnärer historiskt haft i framställning av självporträtt där dygdighet premierats utforskas här istället risktagande, kreativa impulser och njutning i förhållande till samtida fenomen. Fotografier och skärmdumpar är tryckta på textil med lösa trådar, inbundna med metallklämmor.

 

I sitt konstnärskap har Alvemark sedan ett flertal år arbetat med kärlet som utgångspunkt i en rad verk, av vilka en del finns avbildade i One Female Artist Self Portrait (tracks of the beauty and shame). Med kärlet som form vill hon ”diskutera de konstnärliga dilemman som uppstår i anslutning till hantverk i konsten”. Elin Alvemark är utbildad på HDK-Valand och verksam i Göteborg.

 

Text: Julia Björnberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-09-22