Marja-Leena Sillanpää


Marja-Leena Sillanpää (1965)

alla lever alla dör

tumverser till

tröst, 2005

Inbunden bok

 

duva

telefon till de döda

*, 2009

Gips och papper

 

Förvärvade till Ystads konstmuseums samling 2010

_MG_2574  _MG_2579

Marja-Leena Sillanpää beskriver sitt arbetssätt som att hon agerar i direkt respons till specifika miljöer, genom olika material och medier vill hon skapa situationer som blir till ”intrikata assemblage”. Boken alla lever alla dör från 2005 liknar en mindre bibel eller psalmbok till formatet och papperskvaliteten. Men innehållet är sekulärt och bönerna är inspirerade av konstnären Elis Eriksson och hans säregna skrivsätt, där till exempel dyslexin upphöjdes till ett konstnärligt uttryck. I Erikssons utställning Låt lovsången sjunga - psaltaren 66:5-12 på Galleri Lars Bohman 2004 skildrade han den svenska äldrevården genom psaltaren. I alla lever alla dör behandlas döden och livet i korta numrerade slagkraftiga sentenser. Sillanpää går ofta i dialog med andra konstnärer, såväl avlidna som nu levande och framtida. Hon menar att hon kan höra de döda. Med objektet duva kan den som öppnar asken plocka upp duvan och använda likt en telefonlur för att skärpa sinnena. Sillanpää beskriver sin egen kommunikation med de döda som att vi ser om vi blir berörda eller är ointresserade. När vi blir berörda finns någon på tråden.

 

Marja-Leena Sillanpää är verksam som bild- och ljudkonstnär, författare samt förläggare. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

Text: Julia Björnberg

Foto: Benjamin Rembson

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-09-22