Gerhard Wihlborg, Johan Johansson m.fl.

Britt Lundbohm-Reutersvärd (1917—2001)

”Uppmarsch i Jennygatan” (1982)

Olja på duk

Gåva av konstnären i samband med utställning 1982

Britt Lundbohm-Reutersvärd Uppmarsch i Jennygatan

Britt Lundbohm-Reutersvärds målning i olja skildrar arbetarrörelsens demonstrationståg på 1:a maj, närmare bestämt på Jennygatan i centrala Ystad. De vajande röda fanorna utgör en stark kontrast till den gråskala som dominerar målningen. De avbildade människorna i demonstrationståget är skisserat framställda, en del som siluetter. På en höjd banderoll syns budskapet ”Fred och arbete”. Britt Lundbohm-Reutersvärd var målare och tecknare och en av pionjärerna inom den svenska spontanismen. Med ett nonfigurativt måleri som använde sig av slumpen jobbade Lundbohm-Reutersvärd bland annat med asfalt som ströks i virvlar och droppades över pannåer. Men konstnärskapet präglades också av ett stort politiskt och socialt engagemang, vilket uttrycktes i figurativa målningar såsom denna.

Britt Lundbohm-Reutersvärd föddes i Stockholm 1917. Hon utbildade sig i teckning vid Académie de la Grande Chaumière i Paris samt gick kurser i måleriets teknik och material för konstnären och konservatorn Akke Kumlien i Stockholm. Lundbohm-Reutersvärd genomförde också egna studieresor i Frankrike och Italien.

 

Ester Almqvist (1869—1934)

Hamn med segelfartyg, ca 1920-tal

Olja på duk

Ester Almqvist

I förgrunden i Ester Almqvists expressionistiska oljemålning ser vi hamnarbetare eller fiskare med krökta ryggar, bärandes på tunga stockar.  Längre in i bilden fartyg med hissade segel och ett fyrtorn.  Den dova färgskalan antyder att det är skymning eller gryning. Troligen är målningen utförd cirka 1925-1930. Almqvist var intresserad av livet i den moderna staden och skildrade i flera verk arbetare och deras hårda livsvillkor. Tidens många spänningar och brytningspunkter mellan industri och hantverk och mellan stad och land är framträdande i hennes konstnärskap, liksom brottet med det mer traditionella måleriet.

Ester Almqvist räknas till en av de modernistiska pionjärerna i Sverige. Sin utbildning fick hon vid Tekniska skolan och Konstnärsförbundets skola i Stockholm, Valands konstskola och Göteborgs rit- och målarskola. Hon reste mycket och ställde ut både nationellt och internationellt, bland annat tillsammans med andra kvinnliga skånska konstnärer som Tora Vega Holmström och Ellen Trotzig, vilka också finns representerade i Ystads konstmuseums samling. På baksidan av denna målning finns en lapp fastsatt med sigill, vilken lyder "Att denna tavla som tillhör Ester Almqvists kvarlåtenskap är av henne utförd, intyga Lund sept. 1935. Maria Almqvist Tora Holmström".

 

Gerhard Wihlborg (1897-1982)

Min mor, 1920

Olja på duk

Min mor

Gerhard Wihlborg föddes på Österlen och han förblev trakten trogen. Wihlborgs starka kärlek till Österlen återspeglas i hans konstnärskap. Det var här han hittade sina motiv, sin sporre och sin inspiration.

”Det här är dj-t grannt, men det är ändå inte så grannt som Kåseberga”. Så brukade Gerhard Wihlborg och hans kamrat Gottfrid Olsson säga när de stod inför något vackert under sin resa i Italien 1921. (citat från Sigrid Svenssons text i Cimbrishamns-Bladet, midsommar 1924.)

Wihlborg var en skicklig porträttmålare, en sida han utvecklade tidigt. Porträtten är många. De föreställer familj, vänner, konstnärskollegor och andra bekanta Österlenbor.

Målningen ”Min mor” från 1920 föreställer konstnärens egen mor omgiven av det Österlenska landskapet. Målningen har en komposition som påminner om de italienska renässansmålarnas Madonnaporträtt. Även landskapet som bakgrund för tankarna till det italienska renässansmåleriet.

 

Henry Mayne

Vägen till Rockarp, 1951

Gåva till konstsamlingen från konstnärens dotter, 2004

Mayne

Slingrande vägar över den skånska slätten var ett återkommande motiv hos Henry Mayne som själv promenerade mycket i landsbygden. Här ser vi en figur som i ett flödande ljus och under en lätt molntäckt ljusblå himmel går längs landsvägen. Runt vägen finns åkrar och ängar i ljusa gröngula färger, en färgskala som liksom ljuset var framträdande i Maynes måleri under denna period.

Konstnären Henry Mayne (1891–1975) var bosatt på Österlen under den största delen av sitt liv. Med pennan och penseln i hand studerade han ljuset, landskapet och människorna. Mayne såg skönheten i det vardagliga och målade det österlenska landskapet iklätt såväl en kall vinterskrud som badandes i varmt solsken.

Henry Mayne föddes i Köpenhamn 1891 där han också tillbringade sina första år. Runt sekelskiftet flyttade han tillsammans med sin mor och syster till Tomelilla. 1915 återvände Mayne till Köpenhamn för konststudier. Han kom att längta efter närheten till naturen och efter studierna flyttade han tillbaka till Österlen men Danmark och Köpenhamn förblev Maynes konstcentrum, med utblick över Europa.

 

Johan Johansson (1879-1951)

”Johan i arbete/Självporträtt”, 1930-tal

Olja på duk

Johan Johansson, Självporträtt i kustlandskap

”Johan i arbete/Självporträtt”  är en bild som väl sammanfattar Johan Johanssons måleri. Den visar tre av hans vanligaste motiv: självporträttet, det skånska kustlandskapet och molnen. Bildkompositionen är uppbyggd kring horisontaler och vertikaler, färgerna är starka och uttrycksfulla samtidigt som penseldragen är breda.

När Ystads konstmuseum invigdes 1936 var Johan Johansson den förste konstnären som visades i en separatutställning. Johansson var en av de konstnärer som hämtade influenser från Europa och bidrog till modernismens utveckling i Skåne.

Johan Johansson växte upp i Lund. Han utbildade han sig först till dekorationsmålare och sedan tack vare ett resestipendium vid Konstakademin i Dresden. Efter hemkomsten från Tyskland intog han en  framskjuten position i det skånska konstlivet och när konstnärsgruppen De Tolv bildas 1924 var han den självklare ledaren. Förutom en två år lång studieresa till Italien på 1920-talet blev han Skåne trogen.

 

Texter: Julia Björnberg (Lundbohm-Reutersvärd, Almqvist) och Ýrr Jónasdóttir (Wihlborg, Mayne, Johansson)

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06