Tiger_graffiti.JPG

Kulturpris och kulturstipendium

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för Ystads kommuns kulturpris och stipendium.

Ystads kommuns kulturpris

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun.

Läs mer om vad som gäller för att nominera till kulturpriset här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturpris

Nominering till kulturpris skickas till:
Ystads kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen
271 80 Ystad eller kof@ystad.se


Kulturpriset 2023 går till Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra!

 

Ur motiveringen: "Drömmen om Backåkra har verkligen förverkligats. Backåkra lever och utvecklas på många plan och till glädje för alla som vill njuta av naturen, fågellivet och havet! Backåkra fylls också med intressanta och viktiga samtal och diskussioner. Precis så som Dag Hammarskjöld själv hade velat där han strövade runt på sina ägor eller mötte olika människor."

Bild: Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra

 

 

Ystads kommuns kulturstipendium

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag eller ansökningar till kulturstipendiet kan göras av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium.

Senaste tidpunkt för inlämning av förslag till kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium skall offentliggöras i lokalpressen. Förslag och ansökan skall inkomma till Kultur- och fritidsförvalningen. Förslag och ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Läs mer om vad som gäller för att ansöka om kulturstipendiet här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturstipendium

Ansökan/nominering tillsammans med motivering för kulturstipendium skickas till:
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
271 80 Ystad eller kof@ystad.se


Kulturstipendiet 2023 går till Freja Trenneman!
Ur motiveringen:
"Freja Trenneman har skolats genom Ystads Kulturskola och är idag en ung begåvad konstnär vars framtid att etablera sig på konstnärsscenen ses som mycket god.
Hennes intensitet och uttrycksfullhet i konsten väcker många tankar hos betraktaren.
I tidig 
ålder visade Freja stor passion för måleri, där penseln som redskap gav henne utlopp för sin kreativa ådra." 

Bild: KulturstipendiatenFreja Trenneman

 

 

Ystads kommuns kultureldsjäl

Kultureldsjälen utses i samband med att Kultur- och fritidsnämnden beslutar om Ystads kommuns kulturpristagare och kulturstipendiat. Kultureldsjälen utses av Kultur- och fritidsnämnden och föregås inte av nomineringar från andra.

Utmärkelsen ska gå till person som har påverkat och främjat kulturlivet i Ystad på ett positivt sätt. Eldsjälen visar ett engagemang utöver det vanliga och brinner för kultur och för att människor ska kunna ta del av kultur. Generöst och osjälviskt skapar eldsjälen förutsättningar för gemenskap och glädje för andra.

Till Kultureldsjäl 2023 utses Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad!
Ut motiveringen:
Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad visar på en fantastisk entusiasm för det lokala kulturarvet i form av böcker. Kerstin brinner för att visa upp och ge de lokala författarna en möjlighet att marknadsföra sina böcker i Bokhandeln i Ystad! Kerstin Rydholm möjliggör för enskilda författare med ett brinnande intresse för Ystad och stadens närområden att få en reell möjlighet att ge ut och sälja sina böcker.

 

 

Bild: Jenny Brandt Grönberg
Publicerad 2013-11-22, Uppdaterad 2023-10-23