8B7B0346.jpg

Landsbygdsutveckling

Ystads kommun kännetecknas av ett öppet jordbrukslandskap, havet och kusten, kulturen och kulturmiljöerna. Att utveckla och bevara landsbygden med dess unika identitet och värden är avgörande för hela Ystads kommuns kvalitet och attraktivitet. För att hela kommunen ska leva behöver landsbygden och staden utvecklas gemensamt för att möta framtidens behov.

Här på Ystad.se/Landsbygd hittar du information om Ystads kommuns landsbygdsutvecklingsarbete samt om aktiva byalag i kommunen. Här finns även nyttiga länkar för dig som är intresserad av att initiera landsbygdsutvecklingsprojekt.

Publicerad 2022-11-14, Uppdaterad 2023-07-21