Ombyggnad Ljuskällan

Det särskilda boendet Ljuskällan byggs om och får 27 nya lägenheter och en ny utemiljö.

Byggprojektet går in i nytt skede

Vi går nu in i nästa fas av bygget på Ljuskällan; vi närmar oss tätt hus. Taket och pappen är på plats och byggnaden har nått sin fulla höjd. Fönsterpartierna håller på att monteras och när detta är klart så är huset tätt och vi kan börja med den invändiga uttorkningen.

Just nu pågår också arbetet med att isolera byggnaden utvändigt och i dagarna började murarna att tegla fasaderna, ett arbete som kommer att pågå fram till februari 2023.

- Under vecka 45 kommer byggkranen att demonteras och forslas bort från bygget och en profil försvinner från Ystads skyline. Detta innebär också en liten förändring i hur material kommer att transporteras in och ut ifrån byggarbetsplatsen. Vi kommer nu i huvudsak att använda oss av en teleskoplastare och material kommer att tas in både ifrån norr och väster, där vi tidigare haft en klar överviktigt väster ifrån, säger Ann-Sofi Eriksson, projektledare på Ystads kommun.

Ljuskällan bygge  LK rum 2
LK från kranen  Tegel LK

Konstverk

Vi vill också passa på att presentera Ulrika Sparre, konstnären som under 1%-konst ska smycka Ljuskällan. Under första delen av 2022 gjordes en upphandling av tre konstnärer som var och en skickade in ett skissuppdrag. I början av maj utvärderades de inkomna skisserna och uppdraget att förverkliga sin skiss tilldelades Ulrika Sparre. 

Ulrika är en konstnär som är baserad i Stockholm och har gjort ett antal offentliga verk. På Ljuskällan tänker Ulrika jobba med färgat konstglas som ska installeras i befintliga/projekterade fönsterpartier och kommer att monteras i början av nästa sommar. Konstverket kommer att fördelas med en ruta per våning i nybyggnaden.

Statligt bidrag beviljat

Glädjande är också att projektet beviljats ett statligt stöd till bostäder för äldre på nästan 5,2 miljoner kronor, ett stöd som man kan läsa mer om på Boverkets hemsida

Bygget på Ljuskällan

Arbetsplatsen vid det särskilda boendet Ljuskällan är etablerat sen årsskiftet 2021/2022. Arbetet fortskrider och vi uppdaterar löpande vad som händer. 

Elverket 1

Välkommen på en virtuell tur på Ljuskällan!

 

Ljuskällan ska vara boende med en hemlik, värdig och meningsfull miljö och med lugnande och kontemplativa rum. Naturen ska vara ständigt närvarande och materialen hållbara. Stor omsorg läggs i detaljer och utförande.

Ny teknik och innovativa lösningar såsom inbyggda hjälpmedel i inredningen, underlättar livet för både boende och personal. Det är något vi tar strävar efter att åstadkomma på Ljuskällan precis som i alla våra särskilda boenden.

Ljuskällan byggs i ett samverkansprojekt tillsammans med byggentreprenören Thage. På så sätt säkerställer vi att verksamhetens krav och behov kommer med i ett tidigt skede.

Illustration Ljuskällan

 

Publicerad 2021-10-18, Uppdaterad 2022-11-10