Ombyggnad Ljuskällan

Det särskilda boendet Ljuskällan byggs om och får 27 nya lägenheter och en ny utemiljö.

Välkommen på en virtuell tur på Ljuskällan!
 

 

Ljuskällan ska vara boende med en hemlik, värdig och meningsfull miljö och med lugnande och kontemplativa rum. Naturen ska vara ständigt närvarande och materialen hållbara. Stor omsorg läggs i detaljer och utförande.

Ny teknik och innovativa lösningar såsom inbyggda hjälpmedel i inredningen, underlättar livet för både boende och personal. Det är något vi tar strävar efter att åstadkomma på Ljuskällan precis som i alla våra särskilda boenden.

Ljuskällan byggs i ett samverkansprojekt tillsammans med byggentreprenören Thage. På så sätt säkerställer vi att verksamhetens krav och behov kommer med i ett tidigt skede.

Illustration Ljuskällan

 

Publicerad 2021-10-18, Uppdaterad 2021-11-16