Ombyggnad Ljuskällan

Det särskilda boendet Ljuskällan byggs om och får 27 nya lägenheter och en ny utemiljö.

Resning av kran på Elverket 9

Med start på tisdag 15 mars och med arbeten som pågår fram till fredag 18 mars, kommer det att resas en tornkran på Ljuskällan. Kranen kommer tillfälligt att förändra stadssiluetten, den är ca 25 m hög med en kranarm som är ca 50 m lång. Kranen kommer att stå här i ca ett år, fram till våren 2023.

Kranen är ett av våra viktigast arbetsredskap, när vi nu snart ska börja bygga på höjden. Fram tills nu har arbeten utförts på och i mark och bestått av sanering, grundläggning och gjutning av gropar för hiss o el och senast isolering och armering av plattan.

Närmast kommer vi att gjuta plattan och under vecka 12 kommer den första ombyggnadsetappen inne på det befintliga boendet att besiktigas. Sedan görs en mindre omflyttning av verksamheten innan nästa ombyggnadsetapp kan påbörjas.

Bygget på Ljuskällan igång

Arbetsplatsen vid det särskilda boendet Ljuskällan är etablerad sen årsskiftet och nu är arbetet igång, både nybygget och i befintlig byggnad.

Tidigare markprover visade att det fanns vissa föroreningar i jordmassorna. Dessa är borttagna och transporterade till rening och deponi. De föroreningar som hittades är rester från den industri som tidigare funnits på fastigheten.

- Nu börjar vi med grundläggning av nybyggnaden och ombyggnationen av den första vinden, säger Ann-Sofi Eriksson, projektledare på Ystads kommun.

Elverket 1

Välkommen på en virtuell tur på Ljuskällan!

 

Ljuskällan ska vara boende med en hemlik, värdig och meningsfull miljö och med lugnande och kontemplativa rum. Naturen ska vara ständigt närvarande och materialen hållbara. Stor omsorg läggs i detaljer och utförande.

Ny teknik och innovativa lösningar såsom inbyggda hjälpmedel i inredningen, underlättar livet för både boende och personal. Det är något vi tar strävar efter att åstadkomma på Ljuskällan precis som i alla våra särskilda boenden.

Ljuskällan byggs i ett samverkansprojekt tillsammans med byggentreprenören Thage. På så sätt säkerställer vi att verksamhetens krav och behov kommer med i ett tidigt skede.

Illustration Ljuskällan

 

Publicerad 2021-10-18, Uppdaterad 2022-03-15