Företagsinformation angående kriget i Ukraina

Här hittar du information för skånska företag angående kriget i Ukraina

Dialogmöte

Under mars månad samlade vi företag och organisationer som verkar i och omkring hamnen Peter Eriksson, flyktingsamordnare på Ystads kommun fanns på plats för att svara på frågor, berätta om nuläget och förklara hur kommunen arbetar just nu. Vi fokuserade på bakgrund, nuläge och fokus framöver.

Näringslivsfrukosten den 31 maj berättade Peter Eriksson och Fredrik Hagenkötter om nuläget och arbetet som kommer framöver. 

kommunens hemsida uppdateras informationen ständigt, det är också hit vi hänvisar dig som vill veta mer eller komma i kontakt med ansvariga.

Det är åter svåra och oroliga tider. Våra tankar går till Ukraina

Vi får en del frågor kring vad det finns för stöd och/eller om det planeras stöd till företagen kopplat till det pågående kriget och vi har försökt att samla relevanta länkar här

Internationell anställning

Det finns särskilda regler både för din skyldighet att göra skatteavdrag och att betala socialavgifter om du anställer någon som är bosatt utomlands eller sänder ut personal från Sverige för att arbeta utomlands. På Skatteverkets hemsida hittar du aktuell information.

kommunens hemsida hittar du samlad information och länkar om omvärldsläget.

Ukraina

Publicerad 2022-04-24, Uppdaterad 2022-06-02