Nordic_outlook.jpg

Nordic Outlook 12 november

Den 12/11 kl 15,00 kommer SEB att presentera konjunkturrapporten Nordic Outlook. Daniel Bergvall kommer till Gamla Rådhuset, Ystad och presenterar rapporten.

Konjunkturrapporten Nordic Outlook presenteras

Globala ekonomin står vid ett vägskäl och farhågor om ett abrupt slut ställs mot fortsatta tillväxtmöjligheter. Kan centralbanksstimulanser och mer motståndskraftiga inhemska sektorer stå emot en trött konjunktur, oro inom tillverkningsindustrin och politisk osäkerhet?

Välkommen till Knutsalen, Gamla Rådhuset Stortorget 17, Ystad. Kaffe och kaka serveras från kl 14,30.
Anmäl dig via anmälningslänken

Varmt välkommen!

Caroline Alwén, Kontorschef SEB Ystad i samarbete med Marknad & Näringsliv, Ystads kommun

Publicerad 2019-09-29, Uppdaterad 2019-10-07