Photo_by_bantersnaps_on_Unsplash.jpg

Ystadmodellen

Ystadmodellen lanseras - hållbarhetsmål skapar affärsutveckling

Du är en del av ett smörgåsbord av affärer!

Vi på Marknad & Näringsliv lanserar en handbok som vägleder företag i arbetet med Agenda 2030. Ystadmodellen har använts med bra resultat i Ystads näringsliv och ska nu spridas till andra kommuner och organisationer.

Ystads kommun har skapat en konkret vägledning, som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa mer affärer kopplade till Agenda 2030. Ystadmodellen är vägledningen där man tydligt ser affärsnytta och affärsutveckling kopplade till FN:s 17 globala mål. Helt enkelt ett smörgåsbord för affärer.

- Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer". Vi vet att vårt koncept fungerar. Nu delar vi med oss av vårt sätt att arbeta, säger Lotte Nilsson, företagslots och initiativtagare.

 

Under 2018 - 2019 har Ystad med kranskommuner genomfört ett antal arrangemang där 118 företag deltagit och skapat nya affärer under konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer".  Utifrån det arbetet har en vägledning tagits fram som är fri att användas av andra som vill hitta utvecklingsmöjligheter kopplade till Agenda 2030.

Vägledningen har tagits fram med stöd av Sparbanken Syds stiftelse.

 

Även den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne planerar att testa potentialen i Ystadmodellen genom att genomföra satsningen på andra platser i regionen med hjälp av den nya handboken.

 

- Vi har lyft fram företag som själva kanske inte tänkt på att de faktiskt arbetar med hållbarhet. Vi har öppnat upp för dialog mellan företag som i de här sammanhangen länkats samman, vilket lett till nästa steg i deras verksamhetsutveckling. Genom att dela med oss av vårt arbete blir smörgåsbordet i hela vårt land mer välfyllt och skapar fler möjligheter för nya affärer. Tongivande genom hela konceptet är positivitet, att se möjligheter och samverka. Inga pekpinnar bara möjligheter, säger Lotte Nilsson.

- I vårt arbete är det viktigt att de insatser och aktiviteter vi väljer att fokusera på ger resultat på flera plan, berättar Johan Österberg, Marknads- och näringslivschef på Ystads kommun. Att skapa förutsättningar för näringslivet är komplext. Det handlar om fungerande infrastruktur, kompetensförsörjning, exploatering, digitalisering, samverkan mellan skola och näringsliv, fungerande nätverk, stöd, kommunikation och möjliggörande. Inom konceptet arbetar vi för att skapa förutsättningar för tillväxt inom flera områden.

- Vi ser väldigt positivt på denna form av samarbeten där vi tillsammans når ut och hjälper till att skapa förutsättningar för företagen i kommunerna, säger Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt Syd.

 

Fakta Ystadmodellen

Ystadmodellen blir ett verktyg där man som organisation eller kommun kan spara tid, resurser och ge näringslivet nya möjligheter till mer business. Man kan börja genomföra direkt, utan förkunskaper.

Gå direkt till Ystadmodellen

Publicerad 2020-06-01