Globala_malen_inbjudan.jpg

FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Torsdagen den 13 september bjuder vi in dig som företagare/organisation till en halvdag i Ystad Arena med fokus på att identifiera nya affärsområden och skapa ytterligare business till området.

Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans.

Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

Idag finns det många företag som redan arbetar hållbart som en integrerad del av sin business och företagsutveckling. Genom att skapa mer uppmärksamhet kring detta kan vi tillsammans inspireras och skapa fler kontakter och nya affärer inom regionen.

Förmiddagen går i linje med övrigt pågående arbete och kommer att löpa på som en röd tråd framöver med ytterligare arrangemang och aktiviteter.

Anmäl dig här (begränsat antal platser)

Program

På plats finns utställare kopplat till de 17 hållbarhetsmålen. Utställarna representeras främst från det lokala näringslivet och har alla gemensamt att de arbetar med hållbarhet integrerat i sin företagsutveckling. 

På plats som utställare finns Polykemi Group, Gunnarshög, YALLA Sjöbo, Bilbengtsson, Ekologisk energi, Altitude meetings, AK GLOBAL, Skånefrö, Högestad & Christinehof förvaltning AB, Gärsnäs AB, Van Ufford, Charlottenlund, Alnarp Cleanwater, WME Mechanics, Bergkvarabuss, MINE och Marint Centrum.

08.30-09.00 Fika, mingel bland utställarna

09.00-09.05 Presentation av förmiddagen
Dagens moderator Lina K Wiles, fil dr & hållbarhetsspecialist på ÅF hälsar alla välkomna. 

09.05-09.20 Globala målen - kort beskrivning
Vad innebär de olika hållbarhetsmålen?
Hur kan jag arbeta och utveckla mitt företagande kopplat till de globala målen?
Kate Plaskonis, informatör UNDP (United Nation development program)

09.20-10.00 Hur kan företag integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen?
Lina K Wiles guidar oss mot en hållbar samhällsutveckling och starka affärer.

10.00-10.45 FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer
Gruppdiskussioner där vi tillsammans identifierar möjligheter för nya affärer och verksamhetsutveckling. Utställarna kommer även de att delta i de gemensamma gruppdiskussionerna.
Kort avstämning av resultatet innan paus.

10.45-11.15 Påtår, nätverkande och besök hos utställarna

11.15-11.45 Godsinlösen - en hållbar affär
Godsinlösen, företaget som utvecklat "cirkulär skadereglering"
Affärsidén bygger på att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomisk värdefull resurs enligt principerna för Cirkulär ekonomi. Företaget arbetar nära Lunds universitet och ingår i flera olika forskningsprogram.
Matilda Jarnbin, hållbarhetschef på Godsinlösen.

11.45-12.00 Avslut och sammanfattning av dagen, vad händer nu?
Avslutningsvis kommer vi att summera dagen som blir ett startskott för hösten & vårens arbete.
Vid frågor kontakta Företagslotsen på foretagslots@ystad.se alt. 0411-57 80 00

Sista anmälningsdagen är den 10 september, obs begränsat antal platser. Anmäl dig här.

Plats: Ystad Arena, VIP lokalen

Denna förmiddag blir garanterat rolig och inspirerande på flera olika sätt. Oavsett hur väl insatt man är när det gäller miljömålen så är denna dag tänkt att andas affärer och utveckling där vi använder miljömålen som ett smörgåsbord för inspiration. Dagen arrangeras i samarbete med:

 

Varmt välkommen!

Här finns fakta om de globala målen

Publicerad 2018-05-24, Uppdaterad 2024-04-03