Företagande.jpg

Ystad klättrar i näringslivsrankingen

År 2016 placerar sig Ystad på plats 32 i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Det innebär att kommunen har klättrar 75 platser och därmed når det bästa resultatet på många år.

– Plats 32 av 290 kommuner är en fantastisk förändring sedan förra året! Vi har gått framåt på tio av tolv mätta punkter, säger Johan Österberg, chef på Näringslivs- och marknadsenheten, på Ystads kommun.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från Statistiska Centralbyrån och UC.

När det gäller enkätfrågorna har faktorerna ” Service till företag” och ”Tillämpning av lagar och regler” ökat kraftigt – med 91 respektive 116 platser. Men även ”Skolans attityder till företagande” och ”Kommunpolitikens attityder till företagande” ökar starkt, med 115 och 103 platser. 

Den del av undersökningen som baserar sig på statistik från SCB och UC har också ett förbättrat resultat. ”Nyföretagsamhet” klättar 53 platser till plats 66. ”Företagande” stiger med två platser till plats 45.

Läs mer här om Ystads placering på Svenskt Näringslivs webbplats om företagsklimatet 2016.

Publicerad 2016-09-26