Naringslivsfrukost_live2021b.jpg

Företagsklimatet i Ystad

Ystad är porten till framtiden och omvärlden

I Ystad finns drygt 3 000 arbetställen som tillhör privata företag. (antalet arbetsställen är större än antalet företag. 99,4 procent av alla företag är småföretag i Sverige, men den statistiken är inte tillgänglig på kommunnivå)

Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 96,2 procent har färre än 50 anställda. Småföretagen utgör en stor majoritet av samtliga företag i kommunen.

Genom att etablera ditt företag i Ystad får du nära till storstäder & Europa. Du investerar i en expansiv region med ett positivt företagsklimat. I Ystad finns en positiv anda mellan företagarna och med Ystads kommun och det finns flera nätverk att delta i där tillväxt, utbyte av erfarenheter och samverkan är några av de gemensamma nämnare.

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma.

E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse.

Kommunen har drygt 32 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster.

Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning.

Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag  Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Ystad har ett högre antal småföretag än rikssnittet (källa Svenskt Näringsliv)

 

Ny Näringslivsstrategi tas fram

Marknad och Näringslivsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny Näringslivsstrategi och vi tror mycket på hur vi därmed kan växla upp arbetet ytterligare och att vi gemensamt i kommunen kan sträva efter att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat. 

Ystads kommun befann sig 2017 på plats 25. Sedan dess har många kommuner växlat upp och under 2021 har Ystad klättrat i det sammanfattande omdömet.

Vad är ett bra företagsklimat?

De som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Det är därför frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking.

Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. I sammanvägningen av de 18 olika faktorerna, väger det sammanlagda omdömet 1/3.

På Svenskt Näringslivs hemsida hittar du mer information om rankingen.

 

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2022-12-01

Svenskt Näringslivs ranking 2022

Företagsklimatet i Ystad

Ystad hamnar på plats 82 i Sverige, jämfört med plats 81 2021 och visar på en stabil placering.

Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag, vilket syns i det sammanfattande omdömet som släpptes den 25 maj.

Det sammanfattande omdömet är den viktigaste frågan i Svenskt Näringsliv enkät och den tyngst vägande rankingfaktorn.

Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

- I år ser vi ett positivt trendbrott, vilket vi är glada för säger Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef. Det ger starka signaler att vi nu går stärkta ur krisen och corona-året, där samarbete och kommun sattes på prov.

I Svenskt Näringslivs ranking som presenteras till hösten väger det sammanfattande omdömet 1/3

- Vi upplever att vår dialog med företagen blir bättre och bättre. Fler flyttar till Ystad än nånsin. Vi har fler i kö att etablera sig än på många år. Vi har haft ett fantastiskt gensvar på vårt arbete med FN’s hållbarhetsmål i ”Ett smörgåsbord för nya affärer”. Vi har haft fina tittarsiffror på våra digitala näringslivsfrukostar. Nu har vi dessutom kompletterat vår organisation inom näringsliv och är numera tillbaka på samma personalstyrka som för två år sedan och anpassade efter företagens behov. Vi är övertygade om att vi ska och kommer ta oss tillbaka på den 25:e plats vi hade för två år sedan avslutar Johan

Johan Dalén från Svenskt Näringsliv gick igenom enkätsvaren med tjänstepersoner och politiker via länk den 1 juni.

När man tittar på hur många som är anställda inom det privata näringslivet så hamnar vi på 7872st, tillsammans genererar det 2,2 miljarnder i skatteintäckter. Att arbeta för ett bra företagsklimat så att företag kan växa och anställa är viktigt.

När det gäller svarsfrekvensen för undersökningen så ligger Ystad i topp och de områden som företagen lyfter fram som specifikt viktiga att fortsätta förbättra är snabbare handläggning och ökad förståelse.

 

Läs mer om enkätresultaten här

Företagsklimat

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.