Naringslivsfrukost_live2021b.jpg

Vi kan Ystad

Ystad -lite närmre och mycket bättre

Ystad är en landsbygdskommun som präglas av högklassig jordbruksmark, fyra mil långa sandstränderna och ett näringsliv med en fantastisk branschbredd. Ystad är dessutom utsedd, av Region Skåne, till regional kärna för sydöstra Skåne. Vårt näringsliv innehåller allt från filmproduktion till verkstadsindustri och vår besöksnäring är porten till Ystad och dess starka varumärke. Ystad kommun har strax under 32 000 invånare varav Ystad stad har ca 25 700 invånare.

Kommunen har ett högre antal småföretag än rikssnittet dvs företag med färre än 50 anställda och entreprenörsandan genomsyra näringslivet. Totalt finns 4 358 arbetsställen som tillsammans har 14 111 anställda (Svenskt Näringsliv, SCB 2022).

Ny Näringslivsstrategi tas fram

Marknad och Näringslivsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny Näringslivsstrategi. Under 2022 har avdelningen drivit workshops med 17-tal både företagsorganisationer och politiker för att få inspel på hur vi på bästa sätt når de identifierade målen. Näringslivsstrategin förväntas antas under 2023.

 

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2023-03-16

Svenskt Näringsliv

Företagsklimatet i Ystad

Svenskt Närlingsliv genomför årligen en attitydsundersökning kring det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet väger tungt i årets näringslivsranking som släpps den 20 september.

Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

I årets undersökning sjunker det sammanfattande omdömet något och Ystad backar i 12 av 15 frågor även om förändringarna i de flesta frågor är relativt små. Kommunen ligger däremot något över Sverigesnittet när det kommer till frågorna om mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet. När det gäller kompetensförsörjningen upplever företagen att utbildningarna bättre matchar företagens behov än tidigare.

Övriga delar som vägs in i Svenskt Näringslivs ranking är statistiska faktorer från SCB och UC. Svenskt Näringslivs ranking släpps en 20 september.

Läs mer på foretagsklimat.se

Företagsklimat

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.

I maj 2023 presenterade Sparbanken Skåne sin konjunkturrapport för Skåne. Du kan läsa rapporten på deras hemsida.