2013-06-24_22.10.37.jpg

Företagsklimatet i Ystad

Ystad är porten till framtiden och omvärlden

I Ystads kommun finns ett rikt näringsliv med ca 3 700 företag (källa Bolagsverket). Styrkan är branschbredden. Ystad har under de senaste åren haft ett högt nyföretagande vilket tyder på en god miljö för kreativa idéer!

Genom att etablera ditt företag i Ystad får du nära till storstäder & Europa. Du investerar i en expansiv region med ett positivt företagsklimat. I Ystad finns en positiv anda mellan företagarna och med Ystads kommun och det finns flera nätverk att delta i där tillväxt, utbyte av erfarenheter och samverkan är några av de gemensamma nämnare.

Ystad är en fantastisk del av världen att bo och verka i. Här finns stränderna och ängarna, den gamla staden, byarna och landsbygden. Ystads centrala läge och tillgång till goda kommunikationer skapar utmärkta förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Här finns allt från större tillverkningsindustrier till mindre tjänsteföretag. Ystad har ett högre antal småföretag än rikssnittet (källa Svenskt Näringsliv)

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2018-08-30

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Ystads kommun klättrade vidare på Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Ystad är nu på plats 25, en förbättring med sju platser sedan förra året.

Läs mer om rankingen här

Företagsklimat

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige.