Vi_kan_Ystad_fotograf_okand_(3).jpg

Branscher, arbetsgivare och arbetsställen

Ystads kommun har ett högre antal småföretag än rikssnittet dvs företag med färre än 50 anställda och entreprenörsandan genomsyra näringslivet

Branscher, arbetsgivare och arbetsställen

Kommunen har ett högre antal småföretag än rikssnittet dvs företag med färre än 50 anställda och entreprenörsandan genomsyra näringslivet. Totalt finns 4 358 arbetsställen som tillsammans har 14 111 anställda (Svenskt Näringsliv, SCB 2022).

Branscher baserat på antalet anställda med antalet arbetsställen inom parentes:

1.     Vård och omsorg 3343 (197)

2.     Handel 1657 (523)

3.     Hotell och restaurang 1529 (181)

4.     Utbildning 1207 (136)

5.     Tillverkning 1176 (183)

6.     Byggverksamhet 1061 (378)

7.     Transport och magasinering 751 (88)

8.     Offentlig förvaltning 709 (23)


Styrkan finns också att kommunen har etablerade statliga arbetsgivare som t. ex Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket samt Ystad lasarett (Region Skåne) och att detta kombineras med en bra mix av olika branscher i den privata sektorn.

Handeln är stark i vår stadskärna och som medelstor stad ligger vårt cityindex på 116, vilket innebär att handeln drar kunder från andra områden (HUI, Cityindex).

År 2022 slog antalet gästnätter i Ystad rekord med 350 000 gästnätter, vilket är en 10% ökning från föregående år och detta går linje med antalet anställda inom hotell- och restaurang.

Ystad gymnasium har ca 1600 elever och erbjuder både teoretiska och praktiska program där det finns ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Det finns även andra skolor i olika driftsformer samt vuxenutbildning i vår kommun.

Antalet arbetstillfällen inom byggverksamhet ligger också över rikssnittet. 

Region Skåne med Ystad lasarett utgör efter Ystads kommun de totalt största arbetsgivarna i kommunen medan de största privata arbetsgivarna i kommunen är:  

Polykemi AB
YSB AB (Ystad Saltsjöbad)
Bergkvarabuss AB
Vossloh AB
BLS Industries AB

(SCB 2022)

Publicerad 2023-03-16