RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Lokala företag på branschdag

Publicerad: 2020-01-24 10:40

Västerportskolan i Ystad arrangerade en branschdag tillsammans med lokala krögare.

Arbetslivet flyttade ut för en dag

I onsdags ordnade lärare tillsammans med representanter från krögare i Ystad en branschdag på Västerportskolan.

Elever i årskurs 8 fick under hela dagen lektioner i NO (kemi), SO (företagsekonomi), Språk, Mat och Servering. På plats vid varje lektion fanns lärare och representant från branschen.

I Företagsekonomi fanns NP Bistro, i språk fanns Ystad Saltsjöbad och i restaurang/matlagning fanns Grändens mat.

Dagen inleddes av Mats Rodenstam som är ordförande i Horeca och driver MR Gourmet som berättade om alla möjligheter som det kan innebära i en bransch som hotell och restaurang. Själv har han arbetat sig runt halva jordklotet för att slutligen driva sin egen restaurang i Ystad.

Mattias Rådmark, rektor på Ystad Gymnasium berättade om de olika praktiska linjerna och möjligheterna att även studera vidare efter praktiskt gymnasium.

Vi var med på delar av dagen och det var inspirerande att se vad som händer när man möts på en gemensam arena och relationer stärks mellan skola och näringsliv.

Vill du veta mer hur vi arbetar med skola och näringsliv så hittar du det här.

branschdag västerport_ branschdag västerport__

 


Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Första veckan i januari gick Svenskt Näringslivs enkät ut.

Målet med den årliga undersökningen är att ta reda på hur de tillfrågade upplever att det är att vara företagare i Ystads kommun.

De främsta rekommendationer till förbättringar för att skapa ett bättre företagsklimat i Ystads kommun från förra året var framförallt snabbare handläggning och ökad förståelse.

Hur förbättrar man det?

Bygglovsavdelningen agerar och digitaliserar

På bygglovsavdelningen pågår det ett arbete med att digitalisera flera delar i bygglovsprocessen. Förutom det digitala ritningsarkivet, ska det bli möjligt för medborgare att söka bygglov digitalt via en e-tjänst.

Redan nu kan du gå in på fliken "vad gäller för min fastighet" och se en karta med information kring vad som gäller för fastigheten.

- samtidigt som vi jobbar med att utveckla och modernisera, pågår ordinarie verksamhet såklart. Det är mycket jobb och kan påverka handläggningstiderna i början av året. Men resultatet kommer att innebära en smartare, enklare och mer effektiv hantering av hela bygglovsprocessen, så vi hoppas på förståelse för det. Säger Sara Lager, Bygglovschef

Varför är företagsklimatet viktigt?

Svenskt Näringsliv har räknat ut att företagen i Ystad och deras 7 732 anställda bidrar tillsammans med 2 miljarder skatt varje år.

Om alla företag med minst en anställd skulle ha möjlighet att anställa ytterligare en person, genererar det skatteintäkter som motsvarar 890 förskoleplatser och 335 undersköterskor i hemtjänsten.

Vem får Svenskt Näringslivs enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000kr.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar.

Alla andra då, räknas in de?

Naturligtvis i högsta grad.

Enkäten från Svenskt Näringsliv som har gått ut nu i dagarna fungerar som en jämförelse över hela Sverige, och är därmed ett årligt återkommande statistikverktyg när det gäller företagsklimatet.

Vi behöver och vill såklart gärna ha input från så många som möjligt även utanför enkäten, därför vill vi i samband med att den går ut också uppmana alla företag att gärna komma med input till oss vad du tycker är viktigt för ett bra företagsklimat.

Du kan maila foretagslots@ystad.se eller helt enkelt komma förbi oss på Gamla Rådhuset, så tar vi en kopp kaffe och pratar företagsklimat!

Förbättringsarbete gör man inte ensam, och vi kavlar upp armarna och ser fram emot att samarbeta med dig!

Kategorier: Företagsklimat

Julhälsning

Publicerad: 2019-12-19 08:45

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År...från oss på Marknad & Näringsliv

Nu börjar det lacka mot jul och mellan den 20e december till och med 6e januari planerar vi att vara jullediga. Vid brådskande ärende under den tiden kan du kontakta kommunens växel på 0411-57 70 00.

I samband med vår julhälsning till dig, vill vi gärna bjuda på en kort årssammanfattning från vår avdelning. Du får också en speciell hälsning från Åsa, som valt att gå vidare mot nya utmaningar nästa år.

Vi vill passa på att tacka för alla personliga möten, utmaningar och möjligheter som vi tillsammans haft under 2019 och vi ser fram emot att ses igen under 2020.

Hälsningar från Johan, Itta, Angelica, Åsa och Lotte

Året 2019 Johan Österberg

Efter sex års positiv utveckling av företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking fick vi i år ett resultat som vi verkligen tar till oss. Jag väljer att se detta, kombinerat Ystads kommuns ekonomiska situation, som en möjlighet då vi inom kommunen måste se över våra processer för att skapa en så bra-, effektiv- och smidig hantering av ärenden som möjligt. Det innebär att alla som på något sätt har med företagsamhet att göra inom kommunen, tillsammans måste kavla upp ärmarna.
I övrigt ser jag tillbaka på ett år som andats positivitet. Vi har haft fantastisk uppslutning på våra näringslivsfrukostar och våra arrangemang. Tillsammans med företagare och organisationer i vår region, kan vi kroka arm och arbeta mot gemensamma mål under 2020. Jag ser fram emot att träffas efter julledigheten igen.
Samtidigt vill jag passa på att tacka en kär vän och kollega sedan många år, Åsa Bodeborn, som valt att gå vidare mot nya utmaningar vilket innebär en förlust för både oss och för företagen. Åsa slutar den siste januari och jag önskar henne stort lycka till.

Åsas julhälsning och sammanfattning

Inledningsvis – ett stort TACK till alla ni fina företagare som jag har mött under mina 14 år här på kommunen. Er drivkraft och glädje över det ni gör har inspirerat mig och kanske är det därför som jag nu har vågat ta steget att gå vidare i min karriär.

Jag kommer med glädje se tillbaka på alla härliga möten men även minnas alla de utmaningar vi tillsammans har ställts inför. Men jag vet att mina kollegor på Näringslivsenheten kommer att fortsätta med vårt fina arbete och så som ystadbo kommer jag att fortsätta hålla ögonen på dem och er =) 

2019 var ett år då det både hände mycket men samtidigt inte. När man jobbar med så långa ledtider som jag gör så är det lätt att åren går utan att man kommer till ett avslut, men bara för det ska man inte tro att det inte händer något.

Under året har jag drivit näringslivsfrågor under arbetet med att ta fram en ny kommunal översiktsplan, en plan som under många år kommer att vara vägledande för hur man ser på kommunens utveckling. 

Jag har fått hjälpa flera av er genom komplexa företagsärenden och Öja verksamhetsområde, som är min lille bebis sen 10 år tillbaka, är nu äntligen klart och förhoppningsvis får jag skriva det allra första köpeavtalet innan jag går.

Näringslivsgala i år blev en succé och ett perfekt avslut i min mening! Tack!

Angelica summerar 2019

Ett år som präglats av många utvecklande samarbeten! Kompetensförsörjning diskuteras mycket och här bidrar vi med att bygga fler broar mellan skola och näringsliv. Kunskapsutbyte om framtida yrken och kompetenser, medvetenhet om branscher och lokala företag samt vad framtidens arbetskraft ser som en attraktiv arbetsgivare, går som en röd tråd i våra aktiviteter.

Ett axplock ur aktiviteterna är Teknikexpo med teknik- och industribranschen, Yrkesbussarna för årskurs 9, fadderföretag till diplomerad ekonomprogrammet, hotell- och restaurangbranschdag m.fl. Vi har också fortsatt med våra uppskattade branschträffar som i år har arrangerats för bl a Fastighetsägarna och Mäklarna.

Tillsammans med Företagarna arrangerar vi Näringslivsfrukostarna och Näringslivsgalan. Frukostarna har varit fortsatt välbesökta, vilket vi är mycket glad för. Galan krönte året och det blev verkligen en strålande kväll där näringslivet stod i fokus.Full fart in i år 2020 säger jag!

Itta 2019

Arbetet med bilden av Ystad och Ystads attraktivitet pågår på många olika sätt. Internt, som en av värdegrundsledarna där vi hittills jobbat med 1 500 av kommunens anställda. Tillit, mod, delaktighet och professionalism är våra ledord.

Genom stadsmiljögruppen kan jag bevaka näringslivets intressen, t ex vad som händer i Hamnstaden, Fritidsparken, runt Stortorget osv.

Citygruppen har under året blivit Ystad i Centrum där köpmannaföreningen, fastighetsägarna och kommunen jobbar ännu tätare med varandra. Staden har inget byalag. Det är den rollen Ystad i Centrum har.

Region Skåne och SÖSK-kommunerna har anförtrott Ystad ledartröjan som regional kärna och det ska vi nyttja för att stärka vårt gemensamma hörn av Skåne och landet på olika sätt. I remissen till den nya regionala utvecklingsplanen har man förstått att folk här är energiska och driftiga, och att det inte är vi som går i ”stråhatt och linnekostym”.

I år producerade jag Nationaldagsfirandet för 10:e gången och Nyinflyttardagen för 16:e. Oj vad tiden går! Ser jättemycket fram emot 2020 med ny kommundirektör med nya mål och visioner!    

Lotte och 2019

Under året har vi arbetat intensivt med vårt koncept "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" och jag måste säga vilket fantastiskt engagemang vi mött när vi tillsammans kopplat ihop affärsutveckling och de 17 globala målen. Arbetet är i linje med vårt uppdrag att arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet.

Vi försöker också finnas tillgängliga så mycket som möjligt. Du är alltid är välkommen förbi oss på Gamla Rådhuset och vi finns på direktnumret 57 80 00. Strax före sommaren startade vi vår egen Instagramkanal där delar av vårt arbete skildras men där vi också försöker följa med i andra kanaler. På vår hemsida ystad.se/naringsliv lyfter vi fram arrangemang som berör näringslivet, även sådant som anordnas av andra organisationer.

Under våren har avdelningen för regional utveckling, Region Skåne valt att arbeta i bl.a Ystad 1g/månaden och för vårt fortsatta arbete med regional kärna är det av stort värde.

2020 innebär troligtvis en del utmaningar men också möjligheter, vi ses då!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År...från oss på Marknad & Näringsliv!

Gamla Rådhuet

Kategorier: Företagsklimat

Årets sista näringslivsfrukost

Publicerad: 2019-12-10 11:49

Idag var det dags för årets sista näringslivsfrukost och julstämningen infann sig redan i entrén.

Näringslivsfrukosten var i vanlig ordning fullsatt och de drygt 120st företagarna och representerade organisationer möttes av julinspirerad frukost accompanjerad till julmusik.

LevelUp och Företagarna Syd, först ut

Först ut i programmet var Jenny Norberg Randowo, Studie och yrkesvägledare på Västerportskolan. Jenny hade med sig drygt 15st ungdomar från årskurs åtta och nio som alla är med i LevelUp som Jenny berättade om för publiken.

Därefter var det dags för Helén Forssander från Företagarna att berätta om deras arbete och om vikten att jobba tillsammans.

Rotary i Ystad

Rotary är ett yrkesnätverk och i Ystad finns det tre olika Rotary. De lyfte fram att man från deras sida, gärna är med och inspirerar ungdomar och att skolorna är mer än välkomna att ta kontakt med dem.

Nätverkande och mingel

I vanlig ordning var det dags för nätverkande och mingel i pausen, det är en viktig del av näringslivsfrukosten då företagare, politiker och organisationer möts och många nya kontakter knyts.

Ny kommundirektör

Mariana Vikström, Ystads nya kommundirektör presenterade sig själ och berättade om sitt uppdrag och hennes tankar framåt. Mariana poängterade i slutet av föredraget:

- Vi kan fortsätta som vanligt och sen spara och avveckla när ekonomin och bristen på personal tvingar oss till det. Eller så kan vi nyttja digitaliseringens möjligheter och människors potential till att ställa om våra arbetssätt, jobba smartare, enklare och mer tillsammans med andra både inom och utanför vår egen organisation.

En liten tankeväckande bild avslutade Marianas presentation:

  • - Who wants change? Alla på bilden räcker upp handen
  • - Who wants to change? Ingen på bilden räcker upp handen

Nyföretagarcentrum

Sist ut för dagen var Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum. Lotte inledde med att berätta att hon i år arbetat 10år för Nyföretagarcentrum, anledningen till att hon stannat så länge är alla de fantastiska möten hon får vara med om.

Under de tio år som Lotte varit verksam i organisationen har över tusen företag startats och endast ett företag gått i konkurs. Det visar på hur viktigt det är att få rätt förutsättningar i samband med att man väljer att starta eget.

Nyföretagarcentrum finansieras av sponsorer, och det är tack vare dessa som de kan erbjuda kostnadsfri rådgivning, stöd och utbildningar.

 

God Jul och Gott Nytt År

Avslutningsvis önskade Johan Österberg och Ingvar Öberg alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Näringslivsfrukostarna arrangeras av Ystads kommun och Företagarna i samarbete med Ystads Allehanda och Radio Active

Mariana Vikström_Gunilla Andersson Företagarna och Nyföretagarcentrum

Knet och Bunna Näringslivsfrukost

 


PoPUp med UF

Publicerad: 2019-12-03 10:31

På skyltsöndagen var det dags för Ung Företagsamhets PoP Up affär på gågatan


Nyinflyttardagen

Publicerad: 2019-12-03 09:47

Ystad gymnasium fylldes med förväntansfulla nyinflyttade Ystadbor.

Kategorier: Arrangemang

Hållbarhet och nya affärer

Publicerad: 2019-11-26 16:27

120 deltagare och drygt 60 representerade företagare samlades i Ystad Arena

Kategorier: Nätverk

Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Kategorier: Företagsklimat

Fantastisk fredag!

Publicerad: 2019-11-11 13:19


Näringslivsgala 2019

Publicerad: 2019-11-08 12:10

Företagarna Ystad och Ystads kommuns näringslivsgala arrangerades i samarbete med Ystads Allehanda på Ystad Studio Visitor Center i Ystad Studios lokaler

Kategorier: Näringslivsgala

Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Kategorier: nätverk

Företagsklimat

Publicerad: 2019-10-17 11:40

Den 15 oktober låg fokuset i Ystad Arena på lokalt företagsklimat


LevelUp

Publicerad: 2019-10-07 14:04

Idag var det återigen dags för LevelUp


Nå framgång med de globala målen

Publicerad: 2019-10-03 18:00

Drygt 40 företagare och organisationer samlades i Simrishamn när det den 3 oktober var dags för det fjärde kommungemensamma arrangemanget under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"


Yrkesbussarna åk 9

Publicerad: 2019-09-25 14:16

Den 18/9 och 25/9 genomfördes de sk Yrkesbussarna som innebär att över 300 elever i årskurs 9 fick möjlighet att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.


Företagsklimat 2019

Publicerad: 2019-09-24 09:37

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige presenterades den 24 september.


Näringslivstips

Publicerad: 2019-09-19 10:45

Här kommer lite tips till dig som är företagare

Kategorier: Företagsklimat

Nya företag till det fjärde teknikåret

Publicerad: 2019-09-13 11:31

Då flera T4-utbildningar har fått lägga ner runt om i Skåne, så ökar både elevantal och företag i Ystad.


Agera lokalt, tänk globalt

Publicerad: 2019-09-09 14:59

Vi har ett fantastiskt näringsliv i Ystad och i vår region...


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2019-09-03 14:11

Tisdagen den 3 september var det dags för höstens första näringslivsfrukost


LevelUp

Publicerad: 2019-09-03 14:00

LevelUp - ett nytt samarbete mellan oss & Västerportsskolan


Branschträffar*2

Publicerad: 2019-08-29 16:47

Mäklarträff & fastighetsägarträff på samma dag!


Branschdag på Norreportskolan

Publicerad: 2019-08-23 09:52

Hela världen som arbetsplats!


Sommarhälsningar

Publicerad: 2019-06-27 11:34

Vi på Marknad & Näringsliv vill passa på att önska dig en riktigt skön sommar!

Kategorier: Företagslots

Ung företagsamhet

Publicerad: 2019-06-17 10:09

Priser till elever som drivit företag genom Ung Företagsamhet har delats ut i dagarna


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2019-06-04 12:00

Tisdagen den 4 juni var det dags för näringslivsfrukost i Surbrunnsparken.


Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Publicerad: 2019-05-22 11:38

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun.

Kategorier: Företagsklimat

Kunskap & förebyggande kring droger

Publicerad: 2019-05-21 08:58

Genom att få bättre kunskap kring narkotika bidrar man till ett förebyggande arbete. En utbildningsdag i ämnet anordnades 20/5 för krögarna, ett initiativ från Horeca (Ystads Hotell, Restaurang & Caféförening)


Design och produktutveckling

Publicerad: 2019-05-20 11:35

Fram till den 5 juni kan du komma förbi Gamla Rådhuset och titta på utställningen om övergångsblinkers som Ystad Gymnasium teknik år 2 i samarbete med Calle Rasmusson och hans bolag Ylightinfo AB presenterar


Lokal UF tävling!

Publicerad: 2019-05-14 09:47

Lokala UF-gruppen som är ett samarbete mellan skolor, kommuner och näringsliv i Ystad-Österlen regionen, har instiftat fem lokala tävlingar för UF-företagen i regionen. Man tävlar om 3 000kr/ tävling.


Skola, näringsliv och kompetensförsörjning

Publicerad: 2019-04-02 13:43

Ystad Gymnasium fylldes med företagare idag på morgonen när det var dags för Näringslivsfrukost med tema ”skola näringsliv & kompetensförsörjning”


Att bygga ett mål!

Publicerad: 2019-03-20 15:15

Under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" arrangerades den 20 mars, ett "hackaton" där deltagarna byggde nya affärsmöjligheter.


Kommunbesök

Publicerad: 2019-03-06 11:42

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-02-26 15:21

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Kategorier: nätverk

Näringslivsfrukost 5 februari

Publicerad: 2019-02-05 11:21

Ystad Arena fylldes till bredden när det var dags för årets första näringslivsfrukost


Teknikexpo 24 januari

Publicerad: 2019-01-25 11:57

Ystad Arena fylldes till bredden med lokala teknik-, verkstad-, och indutriföretag och intresserade pålästa elever


Framtidsspaning i Ystad!

Publicerad: 2018-12-18 10:52

Tisdagen den 18 december var det premiär för "Framtidsspanarna i Ystad" på Änga/Västervång. På plats, redo att intervjua och intervjuas fanns alla åk 8 och 9 samt 13 representerade företag & organisationer.


Näringslivsfrukost 11 december

Publicerad: 2018-12-12 13:12

Årets sista näringslivsfrukost arrangerades i Knutssalen på Gamla Rådhuset


Mattias Goldmann till Scala

Publicerad: 2018-11-23 14:25

Hur kan jag som företagare integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen?


Ystad en av nio nominerade till årets Nyföretagarkommun

Publicerad: 2018-11-12 10:39

Grattis till Vellinge som blev utnämnd till årets nyföretagarkommun av Visma och Nyföretagarcentrum. Ystad var en av nio kommuner som var nominerade till priset.


Näringslivsgalan 2018

Publicerad: 2018-11-08 15:56

Feststämning i Ystad - Näringslivsgalan 2018


Näringslivsranking 2018

Publicerad: 2018-10-02 12:53

Kategorier: Företagsklimat

Möte mellan skola och näringsliv

Publicerad: 2018-09-19 12:39


FNn Hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2018-09-17 14:58

Torsdagen den 13 september var det dags för ett gemensamt arrangemang i Ystad Arena med temat "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"


Kickoff med Tillväxt Syd

Publicerad: 2018-09-17 14:17

Måndagen den 10 september var det dags för Kickoff med Tillväxt Syd

Kategorier: nätverk

Näringslivsfrukost 4 september

Publicerad: 2018-09-05 15:32

Tisdagen den 4 september var det dags för höstens första näringslivsfrukost och Surbrunnsparken fylldes med företagare när det var dags för frukost med temat: "Pulsen på politiken för ett blomstrande näringsliv"


Branschträff

Publicerad: 2018-09-05 15:12

Branschträffar är något som vi på Marknad & Näringsliv arrangerar vid olika tillfällen, senast i raden var Mäklarträffen där drygt 10st mäklare samlades.


Härligt engagemang!

Publicerad: 2018-07-13 13:37

Idag hade första gruppen Sommarlovsentreprenörer avslutning. Deras engagemang och förmåga att se möjligheter och inte hinder var härligt och glädjande att se.


Massor av företagsidéer

Publicerad: 2018-06-26 09:00Näringslivsfrukost

Publicerad: 2018-06-12 12:35

Temat den 12 juni var Ungt företagande & en titt bakom kulisserna


Skola & näringsliv

Publicerad: 2018-06-07 11:22

Idag arrangerade Änga/Västervång tillsammans med näringslivsenheten i Ystads kommun en uppskattad och givande skola & näringslivsfrukost


Ett smörgåsbord av nya affärer

Publicerad: 2018-05-30 15:25

Idag var vi representerade på ett frukostmöte som arrangerades av Tillväxt Syd och Sparbanken Syd på Skånefrö i Tommarp.


Näringslivsrådet

Publicerad: 2018-05-24 13:35

Näringslivsrådet sammanträder 5-6 ggr per år och har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun

Kategorier: Nätverk

Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Kategorier: Nätverk

Korsvirkessim 50år

Publicerad: 2018-05-02 15:33

Ystad Grand Prix - Korsvirkessim 50år


LOTS-nätverksträff i Ystad

Publicerad: 2018-05-02 15:25

Representanter från Skellefteå i norr till oss i Ystad träffades på den årliga LOTS-nätverksträffen i Ystad den 24 april

Kategorier: Företagslots