RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Hållbarhet och nya affärer

Publicerad: 2019-11-26 16:27

120 deltagare och drygt 60 representerade företagare samlades i Ystad Arena

Klockan halv nio minglade ca 120 företagare i Ystad Arena under temat "hållbarhet och nya affärer"

På plats bakom vart och ett av de 17 globala målen fanns ett lokalt företag representerat för att visualisera affärskopplingen till respektiva mål.

Förmiddagen inriktade sig mot näringsliv och organisationer oberoende av hur mycket eller lite man arbetar med de globala målen. Faktum är att många företag i vår region arbetar redan med hållbarhet integrerat i sin verksamhetsutveckling medvetet eller omedvetet.

Genom att visa upp goda exempel från det lokala näringslivet får man en inblick i vilken fantastisk region vi bor och verkar i.

Moderator för dagen var Andreas Narsell och efter en kort stund av mingel bland deltagare och utställare så var det dags för dagens första talare, Tina Robertsson, Director Sustainable Performance, The Absolut Company, Pernod Ricard.

Trots ett välkänt varumärke vet få om att vodkan produceras på en enda plats, i ett av världens mest energieffektiva och klimatsmarta destillerier, i skånska Åhus. Produktuonen har varit lokal och byggts upp kring en produktionsfilosofi kallad "One Sourse, One Community"

Direkt efter Tina tog Christoffer Enander, affärsutvecklare på Sparbanken Syd över mikrofonen. Christoffer lyfte blicken mot fonder och pensionssparande som en viktig skillnad i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Avslutningsvis delade Christoffer med sig av lite trendspaning när det gäller bilindustrin och energisektorn.

Sedan var det dags för mingel. Sorlet var högt och nya kontakter knöts. Efter ca 45 minuter var det dags att lyssna till dagens sista talare, Oscar Hugoson, vice vd på Scanfill. Scanfill är en del av Polykemi group.

Oscar pratade om att framtiden behöver det de redan har. Plast, en produkt som är både hatad, älskad, debatterad och med enorma möjligheter. Oscar berättade om hur Polykemi Group arbetar för att ligga i framkant när det gäller forskning och ligga steget före när det gäller efterfrågan av hållbart material.

Dagen avslutades med lite inspel av Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef samt Calle Rasmusson, Incubator C som lyfte vikten av att få in kalkylen kopplat till hållbarhetsmålen i sin tillväxtplan.

Lotte Nilsson, företagslots och processledare i arbetet med konceptet "FNs hållbarhetsmål -ett smörgåsbord för nya affärer" summerade dagen och berättade att denna mässa är tänkt att bli ett årligt återkommande arrangemang. Tanken med det är att utvärdera året som gått och titta på det som ligger framför oss. Att visionen är att man som företagare har som målsättning att det är hit man vill komma varje år, för att vara en del av smörgåsbordet för nya affärer.

Lotte avslöjade också att vi på Marknad & Näringsliv under våren kommer att ta fram en vägledning för de fyra kommungemensamma arrangemangen som gjorts under 2018-2019 och som därmed kommer att kunna spridas och användas av organisationer, företag och kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kommer att tas fram med stöd av Sparbanken Syds stiftelse.

Jörgen Reiman Eihle, verksamhetsutvecklare på Tillväxt Syd avslöjade att nästa år kommer vi att kora årets Framtidssäkrare. Mer information om vad priset innebär och kriterierna för pristagaren kommer att publiceras på Tillväxt Syds hemsida.

Avslutningsvis delades vars en Target Finders ut. En "karta" över de 17 globala målen och dess delmål, detta för att man som företag eller organisation ska kunna implementera de globala målen i sina tillväxtplaner på ett visuellt och struktuerat sätt.

Vi vill säga ett stort TACK till alla som var på plats idag. Tillsammans skapar vi ett skyltfönster mot resten av Sverige! TACK!!!

Läs gärna några korta artiklar från föredragshållarna på ystad.se

 

Kategorier: Nätverk

Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Idag samlades Fastighetsägarna Syd på Gamla Rådhuset för att ha sitt styrelsemöte i Ystad tillsammans med representanter från näringslivsavdelningen.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Ystads stadskärna följer trenden i stort och visar samtidigt positiva siffror i den totala omsättningen. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

- Ystads stadskärna följer trenden, men har hittills klarat strukturomvandlingen förhållandevis väl. För att skapa en stadskärna med ett varierat utbud med en bra butiksmix och rätt utbud på rätt plats krävs det att alla aktörer kommunicerar och hjälps åt. I Ystad är samarbetet bra och det finns goda förutsättningar och en bra grund att stå på inför framtidens fortsatta utmaningar, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

 

fastigheter

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-03-06 11:42

Näringslivsavdelningen on tour

Tisdagen den 5 mars var vi på Näringslivsavdelningen inbjudna till Lomma- och Burlövs kommuner för att inspirera genom vårt arbete med främst kring den resa vi gjort med Företagslotsen.

Vi pratade en hel del kring kundperspektiv, bemötande och EN VÄG IN med vårt direktnummer till Företagslotsen 0411-57 80 00.

Det är roligt att träffa kollegor och dela med sig av erfarenheter och kunskaper och vi ser fram emot att följa deras resa och tackar för förtroendet att vi fick komma.

Krögarmöte

På eftermiddagen fylldes Knutssalen med krögare, representanter från kommunen och politiken för ett av våra återkommande Krögarmöte. En del av programmet innehöll dialog kring hur skolan och branschen kan samverka kring utbildning och kompetensförsörjning.

Fältgruppen och polisen informerade om läget i Ystad och tillsammans med krögarna lyfte man fram det goda samarbetet som finns etablerat mellan dem. Horeca (nätverk för café, rstaurang och krögare inom Ystads kommun) berättade om vad de arbetar just nu i nätverket och öppnade upp för fler medlemmar.

På bild: Åsa Bodeborn & Angelica Erlandsson, Ystads kommun

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-02-26 15:21

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Idag hälsade vi Varbergs Näringslivs- och destinationskontor välkomna till ett Ystad i strålande vårväder. Att möta ”kollegor” och byta tankar och erfarenheter är otroligt givande.

Under förmiddagen pratade vi om företagsklimat, intern samordning, företagsbesök, nätverksaktiviteter, platsutveckling och mycket mer.

På väg mot vår gemensamma lunch tog vi vägen förbi klostret och sedan längs gågatan. Tack för en givande förmiddag!

På bild: Åsa, Angelica, Ulrika, Lotte, Joakim & Itta

 

Kategorier: nätverk

Kickoff med Tillväxt Syd

Publicerad: 2018-09-17 14:17

Måndagen den 10 september var det dags för Kickoff med Tillväxt Syd

Kategorier: nätverk

Näringslivsrådet

Publicerad: 2018-05-24 13:35

Näringslivsrådet sammanträder 5-6 ggr per år och har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun

Kategorier: Nätverk

Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Kategorier: Nätverk