RSS

Näringslivsbloggen

Marknad & Näringsliv

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


SSA Rikskonferens

Publicerad: 2021-04-22 12:28

Under två dagar har några av oss deltagit på SSA Rikskonferens, och vi är verkligen nöjda med dagarna.

Framtidens medarbetare finns i skolan

Helsingborgs stad är arrangör av den nationella SSA Rikskonferensen 2021!

I år blev konferensen digital med två dynamiska dagar i innovativ digital miljö.

SSA står för Samverkan, Skola och Arbetsliv. Syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skola och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Den vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssystemet.

På dagens konferens deltog Angelica & Jenny och såhär säger de om konferensen:

- Det är tydilgt att samverkan Skola-Arbetsliv handlar mycket om att hålla i samarbeten. Att det är väldigt viktigt med aktiva branschråd. Flera talare lyfter också aspekten att anställa med fokus på attityder kontra kunskaper.

För en hållbar rekrytering ger talarna rådet att anställa utifrån attityder och inställning, kunskaper är betydligt lättare att fylla på berättar Jenny, Näringslivsutvecklare med inriktning mot kompetensförsörjning och sist in i vårt Marknad & Näringslivsgäng!

- Jag skulle vilja lyfta fram några av föredragshållarna lite extra säger Angelica, Näringslivsansvarig här på Marknad & Näringslivsavdelningen. Emelie Nilsson, under temat Två bolagsresor och en sann saga om att minska klyftorna. Per Schilingmann som fokuserade på Framtidskompetenser och Alexandru Panican som med sitt breda forskningsintresse bjöd på en föreläsning fylld med intressant innehåll!

Hela konferensens program hittar du här

SSA rikskonferens

 


Yrkesexpeditionen

Publicerad: 2020-09-25 14:05

Vi ställer inte in, vi ställer om. Yrkesbussarna blir Yrkesexpeditionen

Yrkesexpeditionen

Vi har under några år genomfört Yrkesbussarna för åk 9 tillsammans med Studie- och Yrkesvägledarna Therese och Jenny på Norreport och Västerportskolan. På vår sida med information om hur vi arbetar med skola och näringsliv kan du läsa mer om Yrkesbussarna.

I år fick vi tänka om på grund av Covid 19. Eleverna kunde inte längre transporteras tillsammans i bussar till arbetsplatserna och arbetsplatserna kunde inte ta emot det stora antalet elever. Istället etablerade vi tillsammans med Therese och Jenny begreppet Yrkesexpeditionen.

Detta innebar att eleverna fick fundera ut frågor som de ville ställa till olika yrken och funktioner som vi tog med oss ut till arbetsplatserna och intervjuade olika personer. Vi åkte till Polisen, Brandkåren, Kriminalvården, Ambulansen, Purus och Bilbengtsson.

Filmerna ska sedan visas i klasserna och utifrån dessa kan man sen diskutera och inkludera det i lektionerna. På nästan alla klasser lyfts social kompetens upp som något alla efterfrågar, men vad är egentligen social kompetens?

Andra frågor som diskuterades var löner, arbetstider, jämlikhet, utbildningskrav osv.

Genom att eleverna får bättre kunskap om hur deras ämnen i skolan direkt kan kopplas till arbetsplatser och att man får insikt om den bredd det finns på ämnen skapar förutsättningar för att man gör mer genomtänkta val på gymnasiet och att man får en större studiemotivation.

För företagens del kan man vara med och forma sina kommande anställda och tillsammans med skolan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vår region.

Yrkesexpeditionen Yrkesexpeditionen


Yrkesbussarna åk 9

Publicerad: 2019-09-25 14:16

Den 18/9 och 25/9 genomfördes de sk Yrkesbussarna som innebär att över 300 elever i årskurs 9 fick möjlighet att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

De sk Yrkesbussarna innebär att över 300 elever i  årskurs 9 från Västerportskolan och Norreportskolan fick möjlighet att hämta inspiration till kommande gymnasieval genom att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

Besöken gjordes på Kriminalvården, BLS Industries/Purus, Bil Bengtsson och Ystad Saltsjöbad.

Eleverna fick ta del av olika branscher och fick en introduktion vilken bredd av yrken det finns samt vad arbetsgivarna tycker är viktigt för att bli anställningsbar.

Eleverna fick också upp ögonen för att det finns många stora attraktiva arbetsplatser i Ystad, som har behov av att anställa nu och i framtiden. Företagen har varit mycket positiva till att genomföra detta.

Vi på Näringslivsavdelningen vill rikta ett stort TACK till alla fyra arbetsplatserna och dess anställda som tagit hand om elever och lärare samt till skolan och SYV:arna Therse Gustafsson och Jenny Randowo för ett bra teamwork.  

Detta är en av aktiviteterna för att stärka relationerna mellan skola och näringsliv, som i sin tur är en del i att säkra komptensförsörjningen i vårt område.

Yrkesbussarna har kunnat genomföras med medel från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse, Sparbanken Skåne.

Yrkesbussarna_kriminalvården BilBengtsson yresbussarna

Yrkesbussarna_YSB Yrkesbussarna_BLS


LevelUp

Publicerad: 2019-09-03 14:00

LevelUp - ett nytt samarbete mellan oss & Västerportsskolan

Måndagen den 2 september drog LevelUp igång. Ett nytt samarbete mellan Västerportsskolan och oss på Marknad & Näringsliv. Vi arbetar mycket tillsammans med studie och yrkesvägledarna på skolorna när det gäller att samverka mellan skola & näringsliv, och Jenny på Västerport höll i trådarna denna gång.

LevelUp är ett utvecklingsarbete riktat mot högpresterande elever (till början i åk 8 och 9 på Västerportskolan). Det riktar sig till elever som har mycket höga meritvärde eller är högpresterande i enskilt ämne så som t.ex. matematik, svenska eller engelska. Det ska fungera som ett komplement till utmaningar i undervisningen och eleverna har själva kunnat söka.

Målet är att arbetet ska vara motivationshöjande, verka för att bibehålla studiemotivation samt bidra till att öka självförtroendet hos eleverna. Det är även ett mål att höja meningsfullheten för eleverna, dvs kopplat till livet efter skolan.

Först ut var en i vårt eget gäng: Åsa Bodeborn, som berättade om sin utbildning till civilingenjör/lantmäteri, SIDA projekt i Ghana och vikten att våga tro på sig själv.

Under hösten kommer denna grupp på 15 elever att få möjlighet att träffa ytterligare två inspiratörer.

LevelUp


Branschdag på Norreportskolan

Publicerad: 2019-08-23 09:52

Hela världen som arbetsplats!


Ung företagsamhet

Publicerad: 2019-06-17 10:09

Priser till elever som drivit företag genom Ung Företagsamhet har delats ut i dagarna


Design och produktutveckling

Publicerad: 2019-05-20 11:35

Fram till den 5 juni kan du komma förbi Gamla Rådhuset och titta på utställningen om övergångsblinkers som Ystad Gymnasium teknik år 2 i samarbete med Calle Rasmusson och hans bolag Ylightinfo AB presenterar


Lokal UF tävling!

Publicerad: 2019-05-14 09:47

Lokala UF-gruppen som är ett samarbete mellan skolor, kommuner och näringsliv i Ystad-Österlen regionen, har instiftat fem lokala tävlingar för UF-företagen i regionen. Man tävlar om 3 000kr/ tävling.


Massor av företagsidéer

Publicerad: 2018-06-26 09:00Skola & näringsliv

Publicerad: 2018-06-07 11:22

Idag arrangerade Änga/Västervång tillsammans med näringslivsenheten i Ystads kommun en uppskattad och givande skola & näringslivsfrukost