RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Besökare i sommar

Publicerad: 2021-10-04 16:30

Vad tyckte besökarna om sitt besök i Ystad i somras?

Sommarvärdarna frågade besökarna i Ystad

I somras uppmärksammade du kanske sommarvärdarna som fanns tillgängliga på stan? Förutom att finnas tillhands för frågor för de som besökte staden, utförde de även en digital undersökning för att få fram hur man som besökare upplevde sitt besök i Ystad.

Totalt svarade 200 personer på enkäten och åldersspannet var brett, liksom var man som besökare kom ifrån geografiskt.

Vad uppskattar man mest med Ystad?

Allra överst hamnar det personliga mötet. Här fyller vi alla en funktion utifrån att man som besökare både äter och dricker gott, shoppar och frågar om vägen till sevärdheter.

Därefter kommer att man uppskattar de vackra husen, att det är mysigt och fint, gågatan och småstadskänslan.

Vilka utmaningar finns det?

Bristen på offentliga toaletter och att det ibland var svårt att hitta dessa var något som lyftes upp, liksom att man ibland upplevde skyltning till parkering och klostret inte var helt tillfredsstälande. Man tyckte också att det blåste för mycket, men just den delen är ju lite svår att göra något åt.

Vad tror du skulle få besökare att komma oftare tillbaka till Ystad?

Det är frågan som vi gärna får input av dig kring. Hör gärna av dig till Jamie och bolla dina tankar och idéer jamie.rasmussen@ystad.se

Jenny Brandt Ystad

Kategorier: Företagslots

Ystad i Centrum

Publicerad: 2021-09-08 10:50

Ystad i Centrums medlemmar summerade sommaren

Nätverksträff med Ystad i Centrum

Onsdagen den 7/8 var det dags för Ystad i Centrums medlemmar att summera sommaren som gått och blicka framåt på kommande aktiviteter och arrangemang, när det var dags för frukostmöte på restaurang LiteMer.

Resultatet från sommaren var övervägande positivt och flera av medlemmarna återkopplade med att berätta om rekordomsättningar.

Dessutom kan vi alla sträcka på oss lite extra då Ystadvärdarnas enkätundersökning hos de som besökt Ystad är genomgående positiva med väldigt goda omdömen.

Fantastiskt bra jobbat alla som på något sätt är med och bidrar, vi är alla ambassadörer.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta Jamie jamie.rasmussen@ystad.se

handla i ystad nätverksträff

 


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde

Intressenter och dialog

När det gäller intressenter för Öja verksamhetsområde så har Ida på Exploatering och Angelica på Marknad och Näringsliv arbetat upp en konkret mötesrutin under 2020.

Vid ett första möte närvarar alltid både Angelica och Ida. Intressenten får berätta om sin verksamhet, därefter går man tillsammans igenom förutsättningarna.

Man går igenom detaljplanen och dess bestämmelser, kostnader, PBL-taxa, tidsramar, lämplig tomt för den aktuella verksamheten och kontaktpersoner inom de berörda avdelningarna.

Därefter bokar man in ett möte med bygglovsavdelningen om det önskas.

 

Stort intresse för området

Totalt har man i dagsläget sålt 7st tomter, utöver det pågår samtal med fler ytterligare intressenter. Förutom de fysiska/digitala mötena sker dialog via mail och telefon.

 

Är du intresserad av Öja verksamhetsområde?

Genom att klicka dig in på portalen gällande Öja verksamhetsområde så kan du navigera dig fram, hitta information och få kunskap om processen kring att etablera sig i området. (Portalen fungerar i de flesta webbläsare, däremot bristfälligt i Microsoft Explorer Edge)

Du kan även kontakta Fredrik på fredrik.pettersson@ystad.se om du vill veta mer.

 

öja verksamhetsområde