RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Kompetensförsörjning

Publicerad: 2023-05-31 15:19

Idag var det dags för kompetensmingel som en del av de åtgärder som identifierats i Kompetenskompassen

Kompetenskompassen

Drygt 20 deltagare samlades hos oss på Gamla Rådhuset för en lärträff med kompetensmingel. Förmiddagen inleddes med att vuxenutbildningarna i sydöstra Skåne presenterade sig för Arbetsförmedlingens aktörer och för Arbetsmarknadsenheterna för att lära mer om varandras verksamheter. Därefter var det dags för mingel med fokus på dialog kring bristyrken.

Förmiddagen är en åtgärd i linje med Kompetenskompassens resultat och genomfördes med stöd av Sparbanken Skåne. För mer information om de aktiviteter vi genomför kopplat till resultatet så kan du klicka in dig på Kompetenskompassens sida.


Rekryteringsmässa

Publicerad: 2023-03-15 16:07

Årets Rekryteringsmässa besöktes av gymnasieungdomar och arbetssökande från arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen

Morgondagens stjärnor

I tisdags var det dags för Rekryteringsmässa, ett samarbete mellan oss, Ystad Gymnasium och lokala arbetsgivare. Det blev en förmiddag med nätverkande och nya kontakter knöts. Att vara på plats och visa upp sitt företag på gymnasiet är ett utmärkt sätt att skapa intresse för både arbete och kommande studier.

Tack till alla som bidrog till en bra Rekryteringsmässa

Rekryteringsmässa 2023 Ystad (3) Rekryteringsmässa 2023 Ystad (10)


Kompetenskompassens resultat

Publicerad: 2023-01-17 14:37

Vilka kompetenser och utbildningar efterfrågar arbetsgivarna i Ystad?. Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat

Hur ser behovet av utbildningar och kompetens ut i Ystads kommun?

Under hösten har Kompetenskompassens enkät varit öppen och över 100 företagare har svarat. Resultatet har nu paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och insatser som vi kommer att fokusera på under 2023.

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat men man kan även kontakta Jenny Norberg Randowo på Marknad och Näringslivsavdelningen för en egen dragning av resultatet. Då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

- Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till Kompetenskompassen i Ystad

Bakgrund till Kompetenskompassen

Ett av företagens största hinder för tillväxt är kompetensförsörjning. Kompetenskompassen är en arbetsmodell som underlättar arbetet för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad. Med hjälp av modellen få man en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet, men även en strategi för konkreta aktiviteter.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån resultatet växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet.

Målgrupper för Kompetenskompassen är bland annat politiken, arbetsgivare, kommunala verksamheter, så som skolor och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingens aktörer. Kompetenskompassen riktar sig till alla branscher.

Vill du ta del av resultatet från Kompetenskompassen?

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat. Du kan också kontakta jenny.randowo@ystad.se om din organisation eller ditt företag vill ha egen dragning av resultatet, då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

Jenny Randowo ystads kommun kompetenskompassen