RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Företagsbesök

Publicerad: 2020-02-13 08:18

Företagsbesök

Att göra företagsbesök är väldigt givande. När man ses och får höra mer om varandra så skapas relationer. Frågor man tänkt på blir inte längre så komplicerade att diskutera när man ses. Vi gör allt från stora till små företagsbesök, i stan och ute på landsbygden.

Igår besökte vi tillsammans med politiken först Susanne Keyser som arbetar som kyrkoherde i Svenska Kyrkan. Susanne berättade att hon varit kyrkoherde i 26år, att de är 50 anställda i vårt stift. De försöker skapa mötesplatser för alla och ordnar allt från babycafé till koncerter och möjlighet till samtal med diakon.

Därefter begav vi oss till Fria Läroverket ute på regementet. Här togs vi väl emot av Monica som visade oss runt på skolan och imponerade oss med att kunna alla 156 elevernas namn. Vi bjöds på hembakat från Café Fria och fick ta selfie i floristernas nygjorda hjärtekrans inför Alla hjärtans dag.

Dagen till ära hade UF (ung företagsamhet) företagen draknäste och presenterade sina företagsidéer för några lokala företagare. Vi fick möjligheten att vara med och lyssna vilket var väldigt roligt.

Vill du ha företagsbesök? Kontakta foretagslots@ystad.se

 

Regionen flyttar ut

En gång i månaden flyttar Region Skånes näringslivsutvecklare ut och sitter här hos oss på Gamla Rådhuset. Förra veckan träffades vi tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn och pratade internationaliseringscheckar, verksamt.se och inom vilka områden vi kan samverka mer.

När det gäller just internationaliseringscheckar och digitaliseringscheckar så finns det stora möjligheter att ta nästa steg som företagare. Vi har flera företag i Ystad som satsat på detta och vi vill gärna slå ett slag för att fler ska söka.

Vill du ha ett bollplank så kan du antingen komma förbi oss.

 

Etableringar och exploatering

Vi arbetar tätt med exploateringsavdelningen och när det gäller Öja verksamhetsområde så är det numera Ida som du kan vända dig till. Är du intresserad av Öja verksamhetsområde så finns det en digital plattform där det mesta du behöver veta om området finns publicerat.

 

Fria läroverken _vänliga veckan

Kategorier: Företagslots

Avtackning

Publicerad: 2020-01-31 14:25

En teammedlem slutar och går vidare mot nya utmaningar

Idag var det avslutningsdax

Idag var Åsas sista arbetsdag hos oss och det är trist att säga hejdå till vår kollega, men som vän finns hon för evigt kvar och vi ser fram emot att ses på kommande afterwork.

Åsa har bland annat fungerat som en brygga mellan näringsliv och Samhällsbyggnad gentemot bl.a Exploatering och Plan och Byg. Eftersom vi inte kommer utöka vårt team med en ny "Åsa" så kommer detta arbetet att fortsätta med andra konstellationer. 

Vår funktion som företagslots och att leda komplexa företagsärenden kommer löpa på som tidigare. Oavsett om det handlar om korta enkla ärenden eller mer komplicerade företagsärenden så kommer vi fortsätta hålla ihop dessa processer på ett effektivt sätt tillsammans med och med hjälp av de avdelningar de ärendena som kommer in berör. 

Däremot så kommer vår kompetens som berör exploatering att försvinna och dessa ärenden lämnas därför med varm hand över till Andreas Olssons team på mark- och exploateringsenheten.

Vi önskar Åsa all lycka till med hennes nya utmaningar!

Åsa_bild

 


Lokala företag på branschdag

Publicerad: 2020-01-24 10:40

Västerportskolan i Ystad arrangerade en branschdag tillsammans med lokala krögare.

Arbetslivet flyttade ut för en dag

I onsdags ordnade lärare tillsammans med representanter från krögare i Ystad en branschdag på Västerportskolan.

Elever i årskurs 8 fick under hela dagen lektioner i NO (kemi), SO (företagsekonomi), Språk, Mat och Servering. På plats vid varje lektion fanns lärare och representant från branschen.

I Företagsekonomi fanns NP Bistro, i språk fanns Ystad Saltsjöbad och i restaurang/matlagning fanns Grändens mat.

Dagen inleddes av Mats Rodenstam som är ordförande i Horeca och driver MR Gourmet som berättade om alla möjligheter som det kan innebära i en bransch som hotell och restaurang. Själv har han arbetat sig runt halva jordklotet för att slutligen driva sin egen restaurang i Ystad.

Mattias Rådmark, rektor på Ystad Gymnasium berättade om de olika praktiska linjerna och möjligheterna att även studera vidare efter praktiskt gymnasium.

Vi var med på delar av dagen och det var inspirerande att se vad som händer när man möts på en gemensam arena och relationer stärks mellan skola och näringsliv.

Vill du veta mer hur vi arbetar med skola och näringsliv så hittar du det här.

branschdag västerport_ branschdag västerport__

 


Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Första veckan i januari gick Svenskt Näringslivs enkät ut.

Målet med den årliga undersökningen är att ta reda på hur de tillfrågade upplever att det är att vara företagare i Ystads kommun.

De främsta rekommendationer till förbättringar för att skapa ett bättre företagsklimat i Ystads kommun från förra året var framförallt snabbare handläggning och ökad förståelse.

Hur förbättrar man det?

Bygglovsavdelningen agerar och digitaliserar

På bygglovsavdelningen pågår det ett arbete med att digitalisera flera delar i bygglovsprocessen. Förutom det digitala ritningsarkivet, ska det bli möjligt för medborgare att söka bygglov digitalt via en e-tjänst.

Redan nu kan du gå in på fliken "vad gäller för min fastighet" och se en karta med information kring vad som gäller för fastigheten.

- samtidigt som vi jobbar med att utveckla och modernisera, pågår ordinarie verksamhet såklart. Det är mycket jobb och kan påverka handläggningstiderna i början av året. Men resultatet kommer att innebära en smartare, enklare och mer effektiv hantering av hela bygglovsprocessen, så vi hoppas på förståelse för det. Säger Sara Lager, Bygglovschef

Varför är företagsklimatet viktigt?

Svenskt Näringsliv har räknat ut att företagen i Ystad och deras 7 732 anställda bidrar tillsammans med 2 miljarder skatt varje år.

Om alla företag med minst en anställd skulle ha möjlighet att anställa ytterligare en person, genererar det skatteintäkter som motsvarar 890 förskoleplatser och 335 undersköterskor i hemtjänsten.

Vem får Svenskt Näringslivs enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000kr.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar.

Alla andra då, räknas in de?

Naturligtvis i högsta grad.

Enkäten från Svenskt Näringsliv som har gått ut nu i dagarna fungerar som en jämförelse över hela Sverige, och är därmed ett årligt återkommande statistikverktyg när det gäller företagsklimatet.

Vi behöver och vill såklart gärna ha input från så många som möjligt även utanför enkäten, därför vill vi i samband med att den går ut också uppmana alla företag att gärna komma med input till oss vad du tycker är viktigt för ett bra företagsklimat.

Du kan maila foretagslots@ystad.se eller helt enkelt komma förbi oss på Gamla Rådhuset, så tar vi en kopp kaffe och pratar företagsklimat!

Förbättringsarbete gör man inte ensam, och vi kavlar upp armarna och ser fram emot att samarbeta med dig!

Kategorier: Företagsklimat