RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ökad tillgänglighet

Publicerad: 2023-09-26 08:34

Tillgängligare inspektörer och kortare kötider till handläggarna. Det är några av förbättringarna som kommunens bygglovsenhet nu hoppas ska medföra bättre service för dig som söker, eller är i ett bygglovsärende.

 Bygglovsenheten förbättrar servicen

Allt färre väljer att spontant besöka Bygglovsenheten under öppettiderna. De flesta mejlar och bokar in ett möte med någon av bygglovshandläggarna. Det ger en större flexibilitet för dig som söker och handläggaren kan ha underlagen klara redan vid första mötet. Därför minskar kommunen nu drop-in-tiderna. I stället kommer fler handläggare att arbeta med att svara i telefon under telefontiderna och man hoppas kunna minska kötiden.

Dessutom erbjuder de en ökad tillgång till inspektörerna som du nu kan nå när som helst måndag till torsdag 9-16 och inte bara under specifika telefontider. Du kommer dessutom att kunna nå din specifika ärendeinspektör via direktnummer.

Expeditionen finns som vanligt tillgängliga för allmänna frågor och kan vägleda dig vidare. På bygglovsenheten hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Hör Henrik Olsson och Angelica Erlandsson berätta om förbättringsarbetet (film)

 


Företagsklimat

Publicerad: 2023-09-26 08:30

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking

Företagsklimatet i Ystad

Svenskt Näringsliv presenterar årligen rankingen av Sveriges företagsklimat. Rankingen är en attitydundersökning som beskriver hur företagarna i respektive kommun upplever företagsklimatet.

Ystad tappar 82 placeringar och hamnar på plats 143. Trycket är samtidigt högt på etableringar, vi har en stabil tillväxt, få konkurser och är en utpekad regional kärna. Ystads enskilda resultat ligger stabilt parallellt med att andra kommuner har förbättrat sig, det i sin tur gör att vi trillar ner ytterligare i rankingen.

I attitydundersökningen svarade 107 företag, det är bättre svarsfrekvens än genomsnittet. Fyra av de som svarat har fler än 100 anställda, samt 74 av företagen som svarat har mellan 1-25 anställda. Branscherna där flest svarat är bygg, handel, jordbruk, industri och besöksnäring.

Läs mer på foretagsklimat.se


Samverkan

Publicerad: 2023-09-18 16:08

En vecka med fokus på företagsklimat och samverkan hos oss på näringslivskontoret

Just nu gör vi flera företagsbesök

Nu är vi i full gång med företagsbesök, vilket är något av det bästa vi vet! Vid våra företagsbesök lär vi oss mer om er lokala företagare och ni får veta på vilket sätt som ni kan ta hjälp från oss tex via företagslotsen och våra nätverksträffar. Vill du läsa mer om vilka företag vi besökt så kolla in vår Instagramkanal @naringslivystad. Vill du att vi besöker din verksamhet? Kontakta oss gärna.

Möjlighet att se Näringslivsfrukosten i efterhand

Jack på Ystad Studios Visitor Center filmade näringslivsfrukosten förra veckan och nu finns möjligheten att se sändingen i efterhand. Kanske missade du den eller så kanske du vill se den igen.

Möjligheterna med MAX IV och ESS

Vi tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna fick möjligheten att träffa Magnus Larsson för industriföretagen och Pia Kinnholt ESS koordinator för Danmark och Sverige för att få en bild över vilka affärsmöjligheter det finns för det lokala näringslivet kopplat till ESS och MAX IV.

Max IV labbet är en användaranläggning som fokuserar på analys av olika material, t ex, stål, livsmedel, läkemedel och trä. Labbet erbjuder bjuder företag, forskare och universitet att hyra experimentstationer. Förenklat sker experimenten genom att man skjuter en mycket kraftig röntgenstråle (elektroner) genom materialet för att se hur det beter sig och vad som händer inuti materialet.

Med hjälp av olika avbildningstekniker kan man sedan göra analyser. Röntgenstrålen skapas genom att elektroner körs runt med hjälp av en accelerator, som är väldigt energikrävande. Företag inom bl a industrin som håller på att ställa om till nya miljövänliga material kan ansöka om att hyra en experimentstation för att lära sig mer om hur materialet beter sig inför skapandet av en ny produkt. Läs mer på maxens.se

ESS European spallation source började att byggas år 2014 och skall stå klart år 2028. Även detta skall bli en användaranläggning för experiment och det är ett nordiskt forskningsinitiativ. Europa ligger nämligen efter i många forskningsområden om man jämför med Asien och USA. I denna anläggning kommer neutronforskning att användas så att man kan se vad materialet (atomerna) är gjorda av.

Nya kommunövergripande mål för mandatperioden

Innan sommaren antogs Ystads kommuns nya kommunövergripande mål för mandatperioden. I de nya målen ingår att arbeta in Agenda 2030 som den långsiktiga riktningen för Ystads väg framåt. I veckan som gått var det dags att starta upp det kommunövergripande arbetet med en komprimerad version av Ystadmodellens fem steg. Vid mixade bord deltog politiker, chefer och strategiska funktioner och dagen fungerade som en uppstart till målarbetet i respektive verksamhet under hösten.

 

 

 


Alla vägar bär till Ystad

Publicerad: 2023-09-12 10:02

Mixed Reality, Ystad Summit och Näringslivsfrukost...

Vad betyder filmnäringen för Ystad?

I veckan som gick arrangerade Film i Skåne, Film i London och Ystads kommun Mixed Reality för att dela kunskap om fictionsturism och destinationsutveckling. På agendan fanns bland annat film/skärmturismens värde och dess betydelse för destinationer. Att inspirera konsumenter, stödja tillväxt för turismföretag eller skapa publik uppmärksamhet om djur- och växtlivet. Att filmnäringen har stor betydelse för Ystad finns det inga tveksamheter kring.

Ystads Näringslivsfrukost

Drygt 140 personer samlades för att äta frukost och nätverka under morgonden den 7 september när det var dags för vår Näringslivsfrukost. Frukosten arrangerades i samband med att Ystad Summit öppnade.

Bengtåke Wahlgren, Operativ Chef Ystad Summit, Pia Jönsson Rajgård, interims-vd för Visit Skåne och Ordförande Y-event samt Anneli Hulthén, Landshövding Skåne Län och Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande hälsade välkomna och höll ett kort invigningstal.

Sen var det dags för Johan Österberg och Lars Larsson att inta scenen och rollen som samtalsledare. På scenen mötte publiken representanter för lobbyarbetet med E:65, företagare som är engagerade i stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad och man fick även en inblick i hur välgörenhetsprojektet Gott Liv fortgår.

Sist ut i programmet bygger vi broar mellan kulturen och näringslivet när det var dags för Ystad Stadsteater att ta plats på scen. Missade du Näringslivsfrukosten eller vill du se den igen? Då kan du titta på den på Ystads kommuns YouTube

Ystad Summit

Under torsdagen och fredagen besökte omkring 2000 personer de över 50 samtalen och andra programpunkterna, med allt från lokaljournalistik och plaståtervinning till Nato och ett samtal med juristen och författaren Evin Cetin om gängkriminalitet.

Vi från vår avdelning deltog på flera olika seminarier och passade även på att träffa Region Skåne tillsammans med våra grannkommuner för att prata samverkan.


Med det lokala näringslivet i fokus

Publicerad: 2023-08-28 10:49

Under sommaren har det varit mycket besökare i kommunen och under de första två veckorna efter semestern har nätverksträffar, lotsmöten och arrangemang rivstartat


Företagsklimat

Publicerad: 2023-06-30 10:25

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat och vad bidrar en Företagslots med?


Sommarföretagare

Publicerad: 2023-06-26 12:04

I veckan är det dags för kickoff för sommarföretagarna i sydöstra Skåne


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-06-19 09:37

Idag samlades deltagarna i respektive fokusgrupp för Hjärtat i Ystad


Folkemödet

Publicerad: 2023-06-16 09:00

Vi deltog på Folkemödet på Bornholm den 15-17 juni 2023


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2023-06-16 08:53

På Öja verksamhetsområde har det etablerats flera nya företag och vi som företagslots är med de flesta längs vägen


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-06-02 10:18

Ystads Näringslivsfrukost arrangerades på Ludvigsdals gård och drygt åttio deltagare nätverkade och tog del av ett gediget program


Kompetensförsörjning

Publicerad: 2023-05-31 15:19

Idag var det dags för kompetensmingel som en del av de åtgärder som identifierats i Kompetenskompassen


Ystads företagsklimat

Publicerad: 2023-05-25 08:51

Den 23 maj publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning om det lokala företagsklimatet


Ystadvärdar

Publicerad: 2023-05-08 15:10


Tourism Matters Academy

Publicerad: 2023-05-03 15:45

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen.


Insikt

Publicerad: 2023-04-27 16:47

Det är andra året som Ystads kommun är med i Insikt. Insikt mäter upplevelsen på genomförda ärenden med berörda sk NKI Nöjd kund index. Områdena som mäts är bygglov och markupplåtelse . Miljöförbundet har även miljö och livsmedel.


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-04-27 16:41


Ystadmodellen till hela Skåne

Publicerad: 2023-04-18 16:20

Hållbar Utveckling Skåne har fått finansiering från Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne under 2023 och 2024


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-04-12 15:47


Gott Liv Varm mat

Publicerad: 2023-03-29 16:17

Nu fortsätter projektet Gott Liv


Ystad Summit

Publicerad: 2023-03-29 09:53

Ystad Summit fortsätter där andra slutar och är ett bra tillfälle för näringslivet att ge sig in i samhällsfrågorna


E65

Publicerad: 2023-03-21 14:55

Sydöstra Skåne behöver en mer utvecklad infrastruktur som skapar bättre förutsättningar för näringsliv, transporter och turism att utvecklas.


Hur går det för Skåne?

Publicerad: 2023-03-21 14:36

Varje år släpps en digital rapport om läget i Skåne


Rekryteringsmässa

Publicerad: 2023-03-15 16:07

Årets Rekryteringsmässa besöktes av gymnasieungdomar och arbetssökande från arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen


Årets första näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-03-09 16:25

Äntligen var det dags för årets första Näringslivsfrukost med temat energi, dess utmaningar och möjligheter


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-03-03 14:18

Kåseberga får goda betyg enligt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier


Fokus Tillväxt

Publicerad: 2023-02-16 15:07

Över femtio deltagare med kopplingar till hästnäringen samlades på Ystad ridklubb för att delta i det första branschspecifika arrangemanget inom Fokus Tillväxt


Årshjul arrangemang 2023

Publicerad: 2023-02-10 10:50

Årshjulet för Ystad i Centrum


Vi kan Ystad

Publicerad: 2023-02-10 10:40

Nyligen publicerades siffror från SCB gällande registrerade företag samt antal gästnätter i kommunen


Näringsliv Ystad

Publicerad: 2023-01-27 11:24


Hästnäringen i fokus

Publicerad: 2023-01-25 12:07

Affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål


Ystads Näringslivsgala

Publicerad: 2023-01-23 11:37

Ystads Näringslivsgala arrangerades den 20 januari. Det blev en fantastisk kväll då vi tillsammans hyllade det lokala näringslivet


Kompetenskompassens resultat

Publicerad: 2023-01-17 14:37

Vilka kompetenser och utbildningar efterfrågar arbetsgivarna i Ystad?. Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat