RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Näringsliv Ystad

Publicerad: 2023-01-27 11:24

Företagslotsen är spindeln i nätet

Under veckan som gått har vi närvarat i flera olika sammanhang som alla på sitt sätt skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat men också identifierar områden där vi som företagslots fungerar som spindeln i nätet.

Ystadmodellen light

Innovationscenter för Landsbygden och Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne erbjuder skuggstyrelse för företagare. I veckan var det dags för ett möte hos oss på Gamla Rådhuset för deltagarna och mentorerna, där man fick lära sig om konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer samt testa på Ystadmodellen light. Drygt 20 personer fanns på plats.

Besöksnäringsträff

Visit Skåne (tidigare Tourism in Skåne) i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne arrangerade en besöksnäringsträff med fokus på vikten av samverkan hela året. Gästföreläsare var Jerry Engström, framgångsrik turistentreprenör. Dagen avslutades med en workshop i hur vi kan komma längre med samverkan inom besöksnäringen.

Filmnäringsträff

VFX-strudion Cinegrace AB utvecklar just nu i samarbete med Film i Skåne framtidens verktyg för virtuell produktion av film och tv-serier i Ystad Studios. Det var fullt hus när det arrangerades en nätverksträff för att visa hur man filmar i många olika miljöer under samma dag.

Vi kan Ystad

Varje vecka håller vi ihop företagslotsmöten kring samhällsutveckling. Det kan handla om allt från laddstolpar till första delen för utvecklingen av Hamstaden. Det är ett högt tryck när det gäller etableringar och intresset för Ystad och i vår roll som företgslots träffar vi på väldigt många intressanta företag och frågeställningar.

Kompetenskompassens resultat

Resultatet har nu paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och insatser som vi kommer att fokusera på under 2023. Vi vill gärna ha en dialog med dig kring vilka aktiviteter som är mest relevanta kopplat till Kompetenskompassens resultat. Hör gärna av dig!

Företagsbesök

Vi är också i full gång med företagsbesök. Ibland gör vi företagsbesök tillsammans med politiken, ibland själva och ibland tillsammans med ytterligare kollegor inom Ystads kommun. Vill du ha ett företagsbesök? Kontakta foretagslots@ystad.se

Filmnäringsträff Ystad Besöksnäringsträff Ystad Skuggstyrelseträff ystadmodellen ystad Företagsbesök Vossloh BIld Ystads kommun

 


Hästnäringen i fokus

Publicerad: 2023-01-25 12:07

Affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål

Hållbar utveckling med hästnäringen i fokus

Hållbar utveckling med hästnäringen i fokus började med ett företagsbesök med Ystad Ridklubb. I vår roll som Företagslots identifierade vi behovet som bland annat var att  stukturera upp och priorietera sina insatser i sin affärsplan. Parallellt tog vi del av deras arbete där de växlar upp inom hållbarhetsområdet framförallt inom social hållbarhet och försökte hjälpa till att lotsa rätt för bästa effekt utifrån deras identifierade behov såsom möjlighet att söka finansiering eller hjälp med kompetensutveckling.

I dialogen med Ystad Ridklubb kom vi att prata om hästen som resurs. Ridklubben har exempelvis nyligen blivit prisade för sitt arbete med trygghet. Det finns även sedan tidigare ett koncept som heter Lära Med Hästar som fokuserar på hur hästar kan göra skillnad och ge självstärkande insatser för barn, unga och vuxna som hamnat snett eller står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi pratade även om olika yrkesutbildningar på gymnasiet kopplat till hästnäringen och möjligheterna kring samverkan med dessa.

Det blev ännu ett Företagslotsmöte. Denna gång med Häst och Lantliv och Hx3 för att tillsammans skapa oss en bild över hur vi kan se till att skapa förutsättningar för affärsutveckling kopplat till hästnäringen.

Inom kort har nu en informationsträff för Lära Med Hästar bokats in där relevanta aktörer bjudits in och dialog kring KY utbildning har påbörjats med Campus Nyköping.

Det finns även framtaget tre olika kostnadsfria utbildningstillfällen inom projektet Fokus Tillväxt, utifrån den inputen vi fått från våra lotsmöten, där alla aktörer som har beröringspunkter med hästnäringen bjuds in att delta.

Fokus Tillväxt är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet. Inom projektet växlar vi nu upp med fokus på hästnäringen.

Vi ser fram emot att följa arbetet med affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs globala mål, där målsättningen på lång sikt är att Ystad ridklubb ska vara en certifierad verksamhet och fungera som ett nav för socialt- klimatmässigt och ekonomiskt hållbar hästnäring i Sydöstra Skåne.

Ystad ridklubb Bild Ystads kommun

 

 


Ystads Näringslivsgala

Publicerad: 2023-01-23 11:37

Ystads Näringslivsgala arrangerades den 20 januari. Det blev en fantastisk kväll då vi tillsammans hyllade det lokala näringslivet

En Näringslivsgala fylld med stjärnglans

Ystads Näringslivsgala, vilken underbar kväll det blev. Stort tack till alla sponsorer och alla som medverkade på Näringslivsgalan i Ystad. Stort grattis till alla vinnare och nominerade.

Vinnare av Årets Företagare 2022 blev Anders Linderoth, Tandtekniska laboratoriet i Ystad.

Du hittar en sammanfattande film från kvällen på vår Instagramkanal @naringslivystad

Vinnaren av Årets Företagare 2022

Näringslivsgalan Ystad (6) Näringslivsgalan Ystad (2) Näringslivsgalan Ystad (5) Näringslivsgalan Ystad (3) Näringslivsgalan Ystad (4) Näringslivsgalan Ystad (7)


Kompetenskompassens resultat

Publicerad: 2023-01-17 14:37

Vilka kompetenser och utbildningar efterfrågar arbetsgivarna i Ystad?. Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat

Hur ser behovet av utbildningar och kompetens ut i Ystads kommun?

Under hösten har Kompetenskompassens enkät varit öppen och över 100 företagare har svarat. Resultatet har nu paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och insatser som vi kommer att fokusera på under 2023.

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat men man kan även kontakta Jenny Norberg Randowo på Marknad och Näringslivsavdelningen för en egen dragning av resultatet. Då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

- Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till Kompetenskompassen i Ystad

Bakgrund till Kompetenskompassen

Ett av företagens största hinder för tillväxt är kompetensförsörjning. Kompetenskompassen är en arbetsmodell som underlättar arbetet för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad. Med hjälp av modellen få man en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet, men även en strategi för konkreta aktiviteter.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån resultatet växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet.

Målgrupper för Kompetenskompassen är bland annat politiken, arbetsgivare, kommunala verksamheter, så som skolor och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingens aktörer. Kompetenskompassen riktar sig till alla branscher.

Vill du ta del av resultatet från Kompetenskompassen?

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat. Du kan också kontakta jenny.randowo@ystad.se om din organisation eller ditt företag vill ha egen dragning av resultatet, då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

Jenny Randowo ystads kommun kompetenskompassen