RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Fokus Tillväxt

Publicerad: 2023-02-16 15:07

Över femtio deltagare med kopplingar till hästnäringen samlades på Ystad ridklubb för att delta i det första branschspecifika arrangemanget inom Fokus Tillväxt

Fokus tillväxt inom hästnäringen

I november gjorde vi ett företagsbesök på Ystad ridklubb efter att vi sett i deras kanaler hur de arbetade med hållbarhet integrerat i sin verksamhet. Företagsbesöket ledde vidare till ett helhetsgrepp kring hästnäringen med fokus på verksamhetsutveckling.

Ett behov att föra samman aktörer med kopplingar till hästnäringen med fokus på social- klimatmässig och ekonomisk hållbar affärsutveckling identfierades och i linje med Region Skånes satsning Fokus Tillväxt arbetade vi tillsammans med Helena Kurki på Innovationscenter för Landsbygden fram ett erbjudande med tre olika tematillfällen:

  • Strategi, riktning och mål
  • Ledarskap, stödsystem och roller
  • Målgruppsanpassning och kundens perspektiv

Fullt hus med fokus på strategi, riktning och mål

Vid första tillfället den 16 februari fylldes lokalen på Ystad Ridklubb med över femtio deltagare och sorlet i rummet talade sitt tydliga språk att detta var ett efterlängtat forum. Vi inledde med ett kort föredrag kring hur man kan utgå från sin vision när det gäller beslut, men också när man tittar i backspegeln för att se hur långt man kommit.

Därefter var det dags för Ystad Ridklubb att berätta hur de arbetat med sitt visions och strategi arbete. En av lärdomarna som de delade med sig var att tidigare såg medlemmarna att det hände saker men förstod kanske inte alltid i vilken riktning man var på väg. Sedan 2021 har man från styrelsens håll tydligare adresserat visionen och därmed också fått betydligt mer luft under vingarna när det gäller att få alla i föreningen att dra åt samma håll.

Slutligen var det dags för en kort workshop där deltagarna fick möjlighet att arbeta tillsammans kring frågeställningen att sätta ord på sina visionsmål, samt titta på vilka möjligheter och utmaningar som är kopplade till dessa.

Fokus Tillväxt hästnäringen_bild1 Ystads kommun fokus Tillväxt hästnäringen_bild4 Ystads kommun

 

 


Årshjul arrangemang 2023

Publicerad: 2023-02-10 10:50

Årshjulet för Ystad i Centrum

Årshjul av aktiviteter och arrangemang

Ystad i Centrum har tillsammans med oss satt samman ett årshjul av aktiviteter och arrangemang som händer under året i innerstan. Som näringsidkare kan det var bra att hålla koll på året för att kanske hitta affärsmöjligheter och synergieffekter.

Håll även koll på evenemangskalendern

I evenemangskalendern hittar du aktuella arrangemang och evenemang men du kan även registera dina egna arrangemang på sidan helt kostnadsfritt.

Årshjul 2023 NY


Vi kan Ystad

Publicerad: 2023-02-10 10:40

Nyligen publicerades siffror från SCB gällande registrerade företag samt antal gästnätter i kommunen

Antal gästnätter i kommunen slog rekord

Under 2022 registrerade hotell, vandrarhem, stugbyar, campingar och kommersiella stuguthyrare i Ystads kommun 350 000 gästnätter. Det ska jämföras med 316 000 året innan, som då var en rekordsiffra.

2022 är ett rekordår, Ystad har aldrig haft så många gästnätter. Sett över året ökade gästnätterna 2022 under samtliga månader, även under de svagaste månaderna januari och februari och under förra året stod utländska besökare för 23 procent av gästnätterna.
I statistiken räknas inte privata stuguthyrare, airbnb eller liknande med.

Hur ser det ut med registrerade företag i Ystad?

Under 2022 var det 176 nyregistrerade företag och 107 avslutade (varav väldigt få konkurser)

4 358st arbetställen i kommunen vilket innebär en ökning med 71st från 2021. På dessa arbetsställen är det 14 111st anställda vilket innebär 425st fler jämfört med 2021.

En trend i hela riket är ett minskat nyföretagande och även Ystad följer den trenden. Däremot har Ystad fortfarande ett positivt netto och fick 69st fler registrerade företag i kommunen.

Vi kan Ystad

Stor branschbredd, in- och utpendling, företagsklimatet i Ystad...vi kan Ystad.

Frågor om statistiken? Kontakta företagslotsen