RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Kompetensförsörjning

Publicerad: 2023-05-31 15:19

Idag var det dags för kompetensmingel som en del av de åtgärder som identifierats i Kompetenskompassen

Kompetenskompassen

Drygt 20 deltagare samlades hos oss på Gamla Rådhuset för en lärträff med kompetensmingel. Förmiddagen inleddes med att vuxenutbildningarna i sydöstra Skåne presenterade sig för Arbetsförmedlingens aktörer och för Arbetsmarknadsenheterna för att lära mer om varandras verksamheter. Därefter var det dags för mingel med fokus på dialog kring bristyrken.

Förmiddagen är en åtgärd i linje med Kompetenskompassens resultat och genomfördes med stöd av Sparbanken Skåne. För mer information om de aktiviteter vi genomför kopplat till resultatet så kan du klicka in dig på Kompetenskompassens sida.


Ystads företagsklimat

Publicerad: 2023-05-25 08:51

Den 23 maj publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning om det lokala företagsklimatet

Hur är företagsklimatet i Ystad?

Svenskt Närlingsliv genomför årligen en attitydsundersökning kring det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet väger tungt i årets näringslivsranking som släpps den 20 september.

Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

I årets undersökning sjunker det sammanfattande omdömet något och Ystad backar i 12 av 15 frågor även om förändringarna i de flesta frågor är relativt små. Kommunen ligger däremot något över Sverigesnittet när det kommer till frågorna om mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet. När det gäller kompetensförsörjningen upplever företagen att utbildningarna bättre matchar företagens behov än tidigare.

Övriga delar som vägs in i Svenskt Näringslivs ranking är statistiska faktorer från SCB och UC. Svenskt Näringslivs ranking släpps en 20 september. 

Svarsfrekvens

Högst svarsfrekvens i enkäten har branscherna bygg, handel, jordbruk, besöksnäring och industri. Antal företag som svarat på enkäten är 56% av de tillfrågade företagen. I år skickades attitydundersökningen även ut till politiker, vilket sker vartannat år. (antal svarande företag 107 och antal svarande politiker 21)

Analys av resultatet

Johan Dahlen från Svenskt Näringsliv var på plats i Ystad och gick igenom resultatet av undersökningen för tjänstepersoner och politiker dagen efter att resultatet släppts.

- Nu kommer vi att analysera resultatet och därefter kommer vi gemensamt identifiera åtgärder kopplat till de utpekade områdena. Även om marginalerna är små så är det en nedåtgående trend som vi behöver hugga tag i genom dialog med företagen därför har jag gett kommundirektören i uppdrag att återinföra Näringslivsrådet säger Paula Nilsson, kommunalråd

- Ystad är en attraktiv kommun för etablering, har få konkurser och ett stabilt nyföretagande. En stark tillväxtmotor där vi genom att skruva på vissa områden skapar förutsättningar för ett ännu bättre företagsklimat tillsammans avslutar Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig

Vill du ha koll på statistiken? Vi kan Ystad!

Läs mer på företagsklimat.se

Svenskt Näringslivs undersökning_maj 2023 (1) 

 


Ystadvärdar

Publicerad: 2023-05-08 15:10

Ystadvärdarna 2023

Snart kommer du att återigen se de uppskattade Ystadvärdarna på stan. I år är det 12 ungdomar födda 06-07 som ska jobba tillsammans med två handledare.

Ungdomarna arbetar under veckorna 25–32, måndag–fredag 11–17.30 och lördagar 10–15 och vid evenemang kommer värdarna att anpassa arbetstiderna och vara på plats.

Uppdraget är att vara turistbyråns förlängda arm på stan. Att hjälpa besökare att hitta rätt, tipsa om besöksmål och sevärdheter men framförallt att ge ett gott värdskap.

Värdarna kommer i år att jobba med enkäter för att samla in information om hur man som besökare upplever vår stadskärna på olika sätt. De kommer också att finnas på plats inför evenemang för att samla in information via enkäter. Ystadvärdarna samverkar med kommunens olika funktioner, med Ystad i centrum, butiker, restauranger och caféer.

Området där värdarna kommer att arbeta är Marinan, stadskärnan och strandpromenaden där dom assisterar trafikövervakarna med cykelparkering för att undvika stopp på räddningsvägarna.

Vid frågor, kontakta marie.holmstrom@ystad.se

IMG_9409


Tourism Matters Academy

Publicerad: 2023-05-03 15:45

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen.

Tourism Matters Academy

Att utveckla sina kompetenser har alltid varit viktigt för att hänga med och med den snabba utvecklingen nu blir kraven än högre på att höja kunskapsnivån på det man redan kan och i vissa fall att lära sig helt nya saker.

Tourism Matters Academy är ett projekt som drivs av Visit Skåne AB med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att lyfta kompetensen i det offentliga främjarsystemet för besöks- och eventnäringen och ge individer förmåga att agera och hitta lösningar i en föränderlig omvärld.  

Samhällsutmaningar globalt och lokalt gör att också turismen och besöksnäringen behöver bidra för att vi ska lyckas nå de globala målen i Agenda 2030. Vi kommer att få möjligheten att delta i tre kunskapsblock framöver med fokus på "En omvärld och arbetsmarknad i förändring", "Turismens roll i samhällsutvecklingen" och "Intraprenörskap och samverkan"

Du kan följa vårt deltagare via vår Instagramkanal

Tourism Matters Academy