Backåkra Summit

Publicerad: 2023-10-26 11:00

Backåkra Summit arrangerades för tredje året i rad på Dag Hammarskjöldsbackåkra

Branschöverskridande möte på FN dagen

Backåkra Summit bjuder årligen in företagsledare för att utbyta tankar och reflektera kring arbetet med FN:s hållbarhetsmål. Deltagarna bjuds in från olika branscher och verksamheter för att representera näringslivet inom jord- och skogsbruk, industrisektorn, byggsektorn, energisektorn, besöksnäringen, transportsektorn, finanssektorn och mål 17. Samtalet sker i avskildhet på Dag Hammarskjölds Backåkra.

De centrala frågorna för Backåkra Summit handlar om hur deltagarna med stöd av Ystadmodellens fem steg diskuterar hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar. I år leddes samtalet av Bo Nilsson, grundare till A Sustainable Tomorrow och Anders Hansson Tidigare riksdagsledamot valkretsen södra Skåne.

Vid slutet av dagen fastslogs behovet av denna form av mötesforum och att nästa steg till 2024 skulle kunna vara att bjuda in representanter från branschorganisationer.

För deltagarna som varit med har Backåkra Summit inneburit en förflyttning på olika sätt. Några konkreta exempel kan man läsa om på Backåkra Summits hemsida. Även om det var sista året för "årskurs 1" så kommer deltagarna att ses igen vid halvårsträffen som i sin tur skapar ett branschöverskridande växande affärsnätverk.

Dagen avslutades med ett medskick till kommande deltagare: våga släppa taget, ha ett öppet sinne, dela med dig och var närvarande, dra nytta av varandra och förståelsen för varandra, du är utvald, detta är en kompetensresa, se det inte som en kostnad utan som en finansiering, möjligheterna att prata konkret att hitta rätt i hjärtat, det blir vad du gör det till, bredden och att kunna tänka utanför sin egen bransch.

Slutligen avslutades dagen med Brundtland- kommissionens definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Backåkra Summit arrangeras av Ystads kommun med stöd av Sparbanken Syd.
Läs mer på www.backakrasummit.se

Kommentarer