Den viktiga tillväxtplanen

Publicerad: 2020-04-16 15:14

Vi har valt att intervjua Cherztin på Österlenkryddor som är ett företag där tillväxtplanen gjort att man snabbt kunde hitta fokus och stå stadigt i marken när tuffa vindar viner runt omkring.

 

Hur kan man vara beredd på det oväntade?

När denna förändrade situation blev tydlig, då gick det upp för oss att vi saknat en del i vår SWOT analys, nämligen Pandemi.

När vi förstod situationens allvar var det första vi gjorde att sätta oss ner tillsammans med vår personal och se över var har vi? Hur ser det ut? Hur länge klarar vi oss och med vad?

Ganska snabbt tog vi fasta på vår styrka, vi gör det vi gör – vi kavlar upp ärmarna och gräver och säljer där vi står.

I TÖS projektet fokuserade vi på försäljning. Det vi lärt oss inom det spåret, det använder vi oss av varje dag. Försäljning är naturligtvis något av det svåraste när alla har det tufft, men vi fokuserar på vårt varför – Att smaksätta Sverige! Om vi inte hade plockat upp våra värdeord ”lokalt odlade kryddor” då hade detta varit ännu svårare.

I vår tillväxtplan fokuserade vi även på chefskap och ledarskap samt på systematisk arbetsmiljö.

Här har vi arbetat vidare och klarat certifieringar vilket gör att vi nu kommer mer i de urval som olika dagligvarukedjor kräver och vi kan sälja våra produkter via dem.

Varje dag har vi avstämningar kring budget och hur mycket vi behöver sälja för att överleva och behålla vår personal. Alla är delaktiga på dessa möten och det är vi tillsammans som skapar lösningarna.

Kommunikation är avgörande för att klara av de olika riktlinjer som vi liksom andra branscher måste förhålla oss till. Förutom i vår produktion där vi anpassat oss kring hantering och skyddsutrustning så krävs det också en tydlig kommunikation gentemot våra besökare. Lösningarna på hur vi anpassar verksamheten efter förändringarna som sker identifierar och genomför vi tillsammans.

Jag skulle säga att det är tack vare arbetet vi genomfört inom TÖS projektet och vårt arbete med tillväxtplanen som gör att vi idag vet var vi har våra styrkor, att vi kan använda de verktyg vi lärt oss inom försäljning och därmed hitta vårt fokus dag för dag.

// Cherztin Persåkre, Österlenkryddor

 

Vill du också se över din Tillväxtplan?

Ingen kunde förbereda sig för den situation vi nu befinner oss i, men för de företag som har en tillväxtplan i ryggen kan det vara en stor trygghet.

Kontakta Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt Syd

jre@tillvaxtsyd.se www.tillväxtsyd.se

 

österlenkryddor

Kategorier: Nätverk

Kommentarer