Att skapa affärsrelationer

Publicerad: 2021-02-03 11:32

För att kunna veta hur man skapar förutsättningar för att få det man önskar genom att ställa de rätta kraven så krävs dialog. Man är liksom bäst på sitt eget område oavsett om det gäller inom en förvaltning eller inom en specifik bransch.

Direktupphandling - ett första steg

Ungefär en gång i månaden tänker inköpsenheten tillsammans med oss på näringslivsavdelningen bjuda in till digitala dialogmöten kring upphandlingar. Vi tänker oss att vi möts, tar en kopp kaffe och pratar möjligheter helt enkelt!

Målet är att skapa relationer och bättre kunskap om varandra men också att lära av varandra.

På förra dialogmötet pratade vi livsmedel, detta eftersom det är en livsmedelsupphandling på gång gällande frukt och grönt. På detta möte var även kostenheten med och det blev väldigt bra dialog mellan leverantörerna på plats och kostenheten som tillsammans identifierade flera områden som de ville prata vidare om efter mötet.

 

På dagens agenda stod direktupphandlingar

Ystads kommun tecknar löpande avtal med leverantörer inom områden där våra verksamheter har behov av att handla varor och tjänster för mindre värden, som idag inte innefattas av upphandlade avtalsområden.

Avtalen innefattar även särskilt brådskande inköp, mindre kompletterade inköp och varuprovsinköp. Exempel på direktupphandlingsinköp kan vara blommor, fikabröd, profilprodukter, utbildningar eller andra tjänster.

 

Det är enkelt att lämna in förfrågan om direktupphandlingsavtal

Genom att beskriva vilka varor och tjänster som du erbjuder och som du anser att Ystads kommun har ett behov av i detta ansökningsformulär så har du lämnat in din förfrågan att ingå i ett direktupphandlingsavtal. Därefter kommer inköpsenheten titta på din ansökan och återkoppla med besked till dig.

På dagens möte fanns ett härligt gäng näringsidkare på plats och vi pratade allt ifrån vad de som företag kan erbjuda kommunen och vilka möjligheter som finns. Mötet visade tydligt att alla inblandande uppskattar möjligheten att kunna ha en förutsättningslös dialog med fokus på möjligheter.

Om du missade dagens träff men gärna vill ha koll på det där med direktupphandlingar för att se om det kanske är något för dig, då klickar du på länken till formuläret.

Har du några frågor, då kontaktar du mattias.johansson@ystad.se

 

Vill du ta en kopp kaffe med oss och vara med på nästa dialogmöte?

Sätt ett kryss i kalendern den 24 mars kl. 8.00-9.00 och anmäl dig till lotte.nilsson@ystad.se (näringslivsavdelningen) eller mattias.johansson@ystad.se (inköpsenheten) så kommer en länk till Teamsmötet.

Ett tillfälle att prata upphandling, identifiera hinder och möjligheter och tillsammans skapa förutsättningar för hållbara affärer.

 

(bild från dagens digitala dialogmöte)

upphandlingsdialog digitalt

Kategorier: Företagsklimat

Kommentarer