E65

Publicerad: 2023-03-21 14:55

Sydöstra Skåne behöver en mer utvecklad infrastruktur som skapar bättre förutsättningar för näringsliv, transporter och turism att utvecklas.

Vi besöker Riksdagen

21 mars besökte Johan Mars Österberg tillsammans med Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Lars Larsson, ordförande i Företagarna Ystad Stockholm och Sveriges Riksdag.

Besöket är en del i lobbyingarbetet för utbyggnaden av E65 som Företagarna i Ystad drivit tillsammans med Ystads kommun och kommunerna i sydöstra Skåne.

- E65 är livsnerven för näringslivet i Ystad och sydöstra Skåne, vi har ett oerhört starkt företagande som omfattar allt från stora internationella företag inom tillverkningsindustrin, en stark turistindustri och fåmansbolag som är beroende av de större företag. Enligt rapport från Företagarna är det främsta tillväxthindret just kompetensförsörjningen, och för att utveckla den, öka produktion och förbättra logistiken krävs det fyra filer på väg E65 säger Lars Larsson, Företagarna Ystad

Varför är E65 är en så prioriterad fråga?

I kommande nummer av Företagarnas tidning FÖR Ystad kommer läsaren att få en helhetsbild kring varför just E65 är en så prioriterad fråga. Till viss del handlar det om tillväxten i vår del av Skåne och om kompetensförsörjningen. Men det handlar också om att stärka korridoren Bornholm-Köpenhamn, som är danskarnas inrikestrafik. Trafiksituationen i Ystad via Dragongatan är en prioriterad del i arbetet med att lyfta behovet av statliga medel för utbygnad av E65.

Vid mötet i Riksdagen var samtal inplanerade med i första hand riksdagsledarmöter från Skåne som sitter i trafik-, försvars-, finans-, och miljö och jordbruksutskotten.

På bilderna ser du förutom Johan Mars Österberg, Paula Nilsson och Lars Larsson även Stina Larsson (C) ledarmot i miljö- och jordbruksutskottet och representerar Skånes läns södra valkrets, Torsten Elofsson (KD) ledarmot i justitieutskottet, Camilla Mårtensson (L) ledarmot i arbetsmarknadsutskottet, Lars Andersson försvarsutskottet och Nordiska Rådet, Victoria Tidblom (SD), ledarmot i Nordiska Rådet, Emma Ahlström Köster ledarmot i finans- och kulturutskottet, Leif Johansson trafikutskottet och Nordiska Rådet (M), Anna Wallentheim Justitieutskottet, Adrian Magnusson Trafikutskottet och Per-Arne Håkansson (S) Nordiska Rådet och Näringsutskottet.

Riksdagen E65 2023 Stina Larsson (c) Paula Nilsson (m) Lars Larsson_Johan Österberg Torsten Elofsson (KD) besök i Riksdagen Camilla Mårtensson (L) besök i Riksdagen Lars Andersson försvarsutskottet och nordiska rådet_Victoria Tidblom Emma Ahlström Köster_möte E65 2023 Anna Wallentheim_Adrian Magnusson_Per-Arne Håkansson_Näringsliv Ystad

Kommentarer