Fas tre i Kompetenskompassen

Publicerad: 2022-02-22 16:28

Nu har det gått några veckor sedan Kompetenskompassens resultat presenterades och nu är det full fart på aktiviteterna utifrån kompassen

Kompetenskompassen är nu i steg 3 som är verktygsdelen

Just nu arbetar vi för fullt tillsammans med Näringslivet, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen med att ta fram lokala möjligheter till utbildning och praktik för bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa.

Dessutom planerar vi för Sommarjobb för ungdomar med möjlighet att starta egna företag, vilket vi gör tillsammans med Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla.

Aktiviteterna som vi arbetar med just nu är riktade utifrån resultatet av undersökningen.

Vill du som företag ta del av någon strategisk aktivitet för att säkra kompetensförsörjningen?

Kontakta jenny.randowo@ystad.se

Läs mer på Kompetenskompassens sida

 

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer