Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Idag samlades Fastighetsägarna Syd på Gamla Rådhuset för att ha sitt styrelsemöte i Ystad tillsammans med representanter från näringslivsavdelningen.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Ystads stadskärna följer trenden i stort och visar samtidigt positiva siffror i den totala omsättningen. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

- Ystads stadskärna följer trenden, men har hittills klarat strukturomvandlingen förhållandevis väl. För att skapa en stadskärna med ett varierat utbud med en bra butiksmix och rätt utbud på rätt plats krävs det att alla aktörer kommunicerar och hjälps åt. I Ystad är samarbetet bra och det finns goda förutsättningar och en bra grund att stå på inför framtidens fortsatta utmaningar, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

 

fastigheter

Kategorier: nätverk

Kommentarer