Hästnäringen i fokus

Publicerad: 2023-01-25 12:07

Affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål

Hållbar utveckling med hästnäringen i fokus

Hållbar utveckling med hästnäringen i fokus började med ett företagsbesök med Ystad Ridklubb. I vår roll som Företagslots identifierade vi behovet som bland annat var att  stukturera upp och priorietera sina insatser i sin affärsplan. Parallellt tog vi del av deras arbete där de växlar upp inom hållbarhetsområdet framförallt inom social hållbarhet och försökte hjälpa till att lotsa rätt för bästa effekt utifrån deras identifierade behov såsom möjlighet att söka finansiering eller hjälp med kompetensutveckling.

I dialogen med Ystad Ridklubb kom vi att prata om hästen som resurs. Ridklubben har exempelvis nyligen blivit prisade för sitt arbete med trygghet. Det finns även sedan tidigare ett koncept som heter Lära Med Hästar som fokuserar på hur hästar kan göra skillnad och ge självstärkande insatser för barn, unga och vuxna som hamnat snett eller står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi pratade även om olika yrkesutbildningar på gymnasiet kopplat till hästnäringen och möjligheterna kring samverkan med dessa.

Det blev ännu ett Företagslotsmöte. Denna gång med Häst och Lantliv och Hx3 för att tillsammans skapa oss en bild över hur vi kan se till att skapa förutsättningar för affärsutveckling kopplat till hästnäringen.

Inom kort har nu en informationsträff för Lära Med Hästar bokats in där relevanta aktörer bjudits in och dialog kring KY utbildning har påbörjats med Campus Nyköping.

Det finns även framtaget tre olika kostnadsfria utbildningstillfällen inom projektet Fokus Tillväxt, utifrån den inputen vi fått från våra lotsmöten, där alla aktörer som har beröringspunkter med hästnäringen bjuds in att delta.

Fokus Tillväxt är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet. Inom projektet växlar vi nu upp med fokus på hästnäringen.

Vi ser fram emot att följa arbetet med affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs globala mål, där målsättningen på lång sikt är att Ystad ridklubb ska vara en certifierad verksamhet och fungera som ett nav för socialt- klimatmässigt och ekonomiskt hållbar hästnäring i Sydöstra Skåne.

Ystad ridklubb Bild Ystads kommun

 

 

Kommentarer