Fokus Tillväxt

Publicerad: 2023-02-16 15:07

Över femtio deltagare med kopplingar till hästnäringen samlades på Ystad ridklubb för att delta i det första branschspecifika arrangemanget inom Fokus Tillväxt

Fokus tillväxt inom hästnäringen

I november gjorde vi ett företagsbesök på Ystad ridklubb efter att vi sett i deras kanaler hur de arbetade med hållbarhet integrerat i sin verksamhet. Företagsbesöket ledde vidare till ett helhetsgrepp kring hästnäringen med fokus på verksamhetsutveckling.

Ett behov att föra samman aktörer med kopplingar till hästnäringen med fokus på social- klimatmässig och ekonomisk hållbar affärsutveckling identfierades och i linje med Region Skånes satsning Fokus Tillväxt arbetade vi tillsammans med Helena Kurki på Innovationscenter för Landsbygden fram ett erbjudande med tre olika tematillfällen:

  • Strategi, riktning och mål
  • Ledarskap, stödsystem och roller
  • Målgruppsanpassning och kundens perspektiv

Fullt hus med fokus på strategi, riktning och mål

Vid första tillfället den 16 februari fylldes lokalen på Ystad Ridklubb med över femtio deltagare och sorlet i rummet talade sitt tydliga språk att detta var ett efterlängtat forum. Vi inledde med ett kort föredrag kring hur man kan utgå från sin vision när det gäller beslut, men också när man tittar i backspegeln för att se hur långt man kommit.

Därefter var det dags för Ystad Ridklubb att berätta hur de arbetat med sitt visions och strategi arbete. En av lärdomarna som de delade med sig var att tidigare såg medlemmarna att det hände saker men förstod kanske inte alltid i vilken riktning man var på väg. Sedan 2021 har man från styrelsens håll tydligare adresserat visionen och därmed också fått betydligt mer luft under vingarna när det gäller att få alla i föreningen att dra åt samma håll.

Slutligen var det dags för en kort workshop där deltagarna fick möjlighet att arbeta tillsammans kring frågeställningen att sätta ord på sina visionsmål, samt titta på vilka möjligheter och utmaningar som är kopplade till dessa.

Fokus Tillväxt hästnäringen_bild1 Ystads kommun fokus Tillväxt hästnäringen_bild4 Ystads kommun

 

 

Kommentarer